NND Sözlük

Ana Sayfa > cut nedir, cut ne demek (cut nnd)

cut nedir, cut ne demek?

cut   US UK

 1. Bk. kesme
 2. Kesilmiş, kesik, biçilmiş
 3. Tenzilâtlı
 4. Doğranmış, kıyılmış
 5. Yontulmuş
 6. Sulandırılmış: hadım edilmiş
 7. Kesme, kesiş
 8. Biçki
 9. Biçim, şekil
 10. Oyulmuş geçit
 11. Dilim, parça
 12. Klişe
 13. Hisse, pay
 14. , argo bir soygun veya ganimetten bir kimseye düşen pay
 15. İnciten söz veya tavır
 16. Fiyat, tahsisat veya maaştan indirim, kesinti
 17. (cut, -ting) kesmek, dilimlemek
 18. Biçmek
 19. Yontmak
 20. Kamçılamak
 21. Katetmek
 22. (filmi) kesmek
 23. (konuşma, kitap) kısaltmak
 24. İncitmek
 25. Görmezlikten gelmek
 26. Dili derse gitmemek, informal asmak
 27. Fiyatını indirmek
 28. Durdurmak (sinema, fotoğraf makinası, motor)
 29. Spor (topa) fırıldatıp vurmak
 30. Sulandırmak (içki)
 31. Sapmak
 32. İskambil kesmek
 33. Hadım etmek
 34. Kesmek, makasla kesmek, biçmek, budamak; kırpmak; incitmek, oymak; indirmek; açmak, yol açmak; hadım etmek; sulandırmak, seyreltmek; görmemezlikten gelmek; kırmak, devam etmemek; diş çıkarmak, dişi çıkmak; ortadan kaybolmak; kesişmek, yontmak,
 35. Kurguda bir planın yerini ara vermeden diğerinin alması şeklinde en sık kullanılan geçiş yöntemi. "kat" diye söylenir

kesme (nedir ne demek)

 1. Kesmek işi.
 2. Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
 3. Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan
  Örnek: Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat. R. H. Karay
 4. Kesin, değişmez, maktu.
 5. Kesme işareti.
 6. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
 7. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
 8. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
 9. Klasik balede küçük ara adımı.
 10. Optes'Te, on parmak izinin veya olay yeri izinin tarandıktan sonra iz bölgesinin seçilerek lüzumsuz bölgelerinden ayrılması.
 11. Alıcı yönetmenine, ses yönetmenine "kes!" komutu vererek çevirimi sona erdirme
 12. İki çekimin kurguda birbirini izlemesinden doğan durum. TV
 13. Televizyonda aynı sonucun, bir alıcıdan öbürüne geçme yoluyla sağlanması
 14. Bir oluğun çıkışını birdenbire sona erdirme.
 15. Bk. kesim
 16. Doğrama.
 17. Emdirme materyali içerisinde yerleştirilip blok durumuna getirilen örneklerden mikrotomda usulüne uygun kesitler alınması.
 18. (en) Cut (out), cutaway, straight cut, abrupt passage.
 19. (en) İncision.
 20. (en) Sector.
 21. (en) Trim.
 22. (en) Shears.
 23. (en) Cutting.
 24. (en) Stoppage.
 25. (en) Coupé.
 26. (en) Sectioning, chopping.
 27. (en) İnterrupt.
 28. (en) Discontinuation.
 29. (en) İnterception.
 30. (en) Shutoff.
 31. (en) Abscission.
 32. (en) Clip.
 33. (en) Curtailment.
 34. (en) Cutback.
 35. (en) Scission.
 36. (en) Section.
 37. (en) Shearing.
 38. (en) Suppression.
 39. (en) Chop.
 40. (en) Definite.
 41. (en) Fixed.
 42. (al) Scharfe Überblendung, harte Überblendung, direkte Übergang, Schnitt, "Cut"
 43. (fr) Coupure (directe, franche), passage immédiat, changement simple de plan, "cut"
 44. (fr) Coupé

kesik (nedir ne demek)

 1. Kesilmiş olan
  Örnek: Biri saçları kesik, gözleri ayrık, dişleri dökük, fakat çok dinç ve güzel bir nineydi. H. E. Adıvar
 2. Kesilerek bozulmuş olan.
 3. Kısa.
 4. Çiğ sütten yapılan yağsız peynir, çökelek, ekşimik.
 5. Gazete, dergi vb.nden kesilmiş yazı, kupür
 6. Kesilmiş olan yer.
 7. Tarla, bağ ve bahçe çevresine açılan hendek.
 8. Takım kadrosuna alınmamış (oyuncu).
 9. Üst perdelere daha rahat ulaşılabilmesi için gövde ile sapın birleştiği kısmın altına açılan oyuk.
 10. Gazete ya da dergilerden kesilmiş yazı.
 11. Çökelek.
 12. (en) Clipping.
 13. (en) Cutting.
 14. (en) Cut through.
 15. (en) Cutt off.
 16. (en) Truncated.
 17. (en) Cutting, clipping (newspaper).
 18. (en) Cutaway.
 19. (en) Disconnected.
 20. (en) Broken.
 21. (en) İnterrupted.
 22. (en) Gash.
 23. (en) İncision.
 24. (en) Scotch.
 25. (en) Slash.
 26. (en) Slit.
 27. (en) Snick.
 28. (en) Pushed.
 29. (en) Curdled.
 30. (en) Coagulated.
 31. (en) Broke.
 32. (en) Penniless.
 33. (en) Ogle.
 34. (en) Sour.

biçilmiş (nedir ne demek)

 1. Bütünüyle uygun, elverişli anlamına gelen "biçilmiş kaftan" deyiminde geçer.
 2. (en) Shorn, shaven, cut off.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013