NND Sözlük

Ana Sayfa > copper nedir, copper ne demek (copper nnd)

copper nedir, copper ne demek?

copper   US UK

 1. Bakır kaplamak
 2. Bakır rengi vermek
 3. Bahis tutuşmak
 4. Bakır
 5. Ufak para
 6. Polis
 7. , bakır kazan
 8. Bakırdan yapılmış,bakıra benzer, bakır renginde
 9. Copperbottomed bakır dipli, karinası bakır kaplı
 10. Bakırlamak, bakır kaplamak, bakır rengi vermek

bakır kaplamak (nedir ne demek)

 1. (en) Copper.

bakır (nedir ne demek)

 1. Bu elementten yapılmış kap.
 2. Bu elementten yapılmış
 3. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu).
  Örnek: Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lamba yanıyordu. A. Ş. Hisar
 4. Simgesi Cu, atom numarası 29, atom kütlesi 63,546 g olan, periyodik çizelgede 1B grubunda bulunan ve metal özellikleri gösteren,iki kararlı izotopa sahip, bir ve iki değerlikte olabilen, nitrik asit ve sıcak sülfürik asitte çözünen, atmosferik korozyona karşı demirden daha fazla direnç gösteren, bazlar tarafından kolay etkilenen, elektriği çok iyi ileten ve insan, tarih öncesinden beri bilinen ve bitki metabolizmasında önemli bir element. Doğada metal, oksit (küprit), sülfür (glans, kalhopirit) ve karbonat (malahit) halinde bulunan bir element.
 5. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında bozukluklara yol açan, kırmızımtırak parlak, atom numarası 29, atom ağırlığı 63. 54, sembolü Cu olan tuzları zehirli bir metal. Bakır, beslenmede esansiyel bir element olup seruloplazmin, lizil oksidaz, sitokrom oksidaz ve tirozinaz gibi çeşitli proteinlerin yapısına katılır.
 6. Doğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renkli, kolay işlenir bir maden.
 7. (en) Cupric.
 8. (en) Cuprous.
 9. (en) Copper.
 10. (fr) Cuivre

kaplamak (nedir ne demek)

 1. Her yanını örtmek, istila etmek.
 2. Çepeçevre sarmak, kuşatmak
  Örnek: Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar. S. F. Abasıyanık
 3. Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak.
 4. Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
 5. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek
 6. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
 7. Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
 8. Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak.
 9. Bir cihazın işlevinin veya veriminin, iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanlar tarafından olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli yerlerinin iletken bir madde ile kaplanması.
 10. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırma eylemi.
 11. Bk. kaplamak
 12. (en) Face.
 13. (en) Cake.
 14. (en) Drape.
 15. (en) Encase.
 16. (en) Fill.
 17. (en) Pack.
 18. (en) Pervade.
 19. (en) To cover completely.
 20. (en) To spread over.
 21. (en) To encase.
 22. (en) Cover.
 23. (en) Line.
 24. (en) Hang.
 25. (en) Back.
 26. (en) Upholster.
 27. (en) Recap.
 28. (en) Fair.
 29. (en) Film, film over.
 30. (en) Plate.
 31. (en) Veneer.
 32. (en) Bestrew.
 33. (en) Canopy.
 34. (en) Carpet.
 35. (en) Case.
 36. (en) Clothe.
 37. (en) Coat.
 38. (en) Encrust.
 39. (en) Envelop.
 40. (en) Fleece.
 41. (en) İncrust.
 42. (en) İnfest.
 43. (en) Overgrow.
 44. (en) Overlap.
 45. (en) Overspread.
 46. (en) Overwhelm.
 47. (en) Revet.
 48. (en) Sheathe.
 49. (en) Sheet.
 50. (en) Shield.
 51. (en) Smother in.
 52. (en) Smother with.
 53. (en) Suffuse.
 54. (en) Take.
 55. (en) Thread.
 56. (en) Wreath.
 57. (en) Smother.
 58. (en) Wreathe.
 59. (en) To cover.
 60. (en) To cake.
 61. (en) To coat.
 62. (en) To plate.
 63. (en) To face.
 64. (en) To surround.
 65. (en) To include.
 66. (en) To comprise.
 67. (en) To veneer.
 68. (en) To crown.
 69. (en) To envelop.
 70. (en) To fill.
 71. (en) To pervade.
 72. (en) To take up.
 73. (al) Furnieren
 74. (fr) Plaquer

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010