NND Sözlük

Ana Sayfa > come on nedir, come on ne demek (come on nnd)

come on nedir, come on ne demek?

come on   US UK

 1. Tuzak kuran kimse, tuzak
 2. Davet edici bakış.
 3. Hadi!, çabuk ol!, haydi!, hadi be!, yok canım!, çabuk!
 4. Tuzak, hilekar kimse, davetkar bakış, seksi bakış

come   US UK (nedir ne demek)

 1. Gelmek, yaklaşmak, varmak
 2. Olmak, vaki olmak
 3. Akla gelmek
 4. Dili orgazma varmak.come about olmak, vaki olmak
 5. Dönmek, volta etmek.come acrossrast gelmek, karşılaşmak
 6. İntiba bırakmak
 7. Argo istenileni yapmak, sakladığını çıkarıp vermek.come across with argo teslim etmek, ödemek, vermek.come along beraber gelmek
 8. İyileşmek.Come alongside yanaşmak, bordaya gelmek.come around kendine gelmek, ayrılmak, uğramak
 9. Razı olmak.come at varmak, ulaşmak
 10. İle uğraşmak
 11. Üstüne yürümek, saldırmak
 12. Gelmek, ulaşmak, buyurmak; görünmek; ileri gelmek; tatmin olmak; tavır takınmak; orgazm olmak
 13. Hadi!, çabuk!, deme!

on   US UK (nedir ne demek)

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en) The general signification of on is situation, motion, or condition with respect to contact or support beneath At, or in contact with, the surface or upper part of a thing, and supported by it; placed or lying in contact with the surface; as, the book lies on the table, which stands on the floor of a house on an island.
 6. (en) To or against the surface of; used to indicate the motion of a thing as coming or falling to the surface of another; as, rain falls on the earth.
 7. (en) Denoting performance or action by contact with the surface, upper part, or outside of anything; hence, by means of; with; as, to play on a violin or piano.
 8. (en) Hence, figuratively, to work on one's feelings; to make an impression on the mind.
 9. (en) At or near; adjacent to; indicating situation, place, or position; as, on the one hand, on the other hand; the fleet is on the American coast.
 10. (en) In addition to; besides; indicating multiplication or succession in a series; as, heaps on heaps; mischief on mischief; loss on loss; thought on thought.
 11. (en) Indicating dependence or reliance; with confidence in; as, to depend on a person for assistance; to rely on; hence, indicating the ground or support of anything; as, he will promise on certain conditions; to bet on a horse.
 12. (en) At or in the time of; during; as, on Sunday we abstain from labor.
 13. (en) See At.
 14. (en) At the time of, conveying some notion of cause or motive; as, on public occasions, the officers appear in full dress or uniform.
 15. (en) Hence, in consequence of, or following; as, on the ratification of the treaty, the armies were disbanded.
 16. (en) Toward; for; indicating the object of some passion; as, have pity or compassion on him.
 17. (en) At the peril of, or for the safety of.
 18. (en) By virtue of; with the pledge of; denoting a pledge or engagement, and put before the thing pledged; as, he affirmed or promised on his word, or on his honor.
 19. (en) To the account of; denoting imprecation or invocation, or coming to, falling, or resting upon; as, on us be all the blame; a curse on him.
 20. (en) In reference or relation to; as, on our part expect punctuality; a satire on society.
 21. (en) Occupied with; in the performance of; as, only three officers are on duty; on a journey.
 22. (en) Forward, in progression; onward; usually with a verb of motion; as, move on; go on.
 23. (en) Forward, in succession; as, from father to son, from the son to the grandson, and so on.
 24. (en) In continuance; without interruption or ceasing; as, sleep on, take your ease; say on; sing on.
 25. (en) Adhering; not off; as in the phrase, 'He is neither on nor off,' that is, he is not steady, he is irresolute.
 26. (en) Attached to the body, as clothing or ornament, or for use.
 27. (en) Used in the context of general equities Conjunction that denotes trade execution /indication, usually during a pre-opening look 'Looks 6 on 6000 shares at opening ' See: for/at.
 28. (en) State of being That is, being 'on' trail means you have seen hash marks that were made by the hares.
 29. (en) Slang: makeable; Slang: onside; favorably located.
 30. (en) Debt, obligation, or favor A burden.
 31. (en) Use automatic time stepping Default: No automatic time stepping.
 32. (en) Designation that a bet is working on a particular roll.
 33. (en) Being.
 34. (en) -One.
 35. (en) Deca-.
 36. (en) In progress; proceeding; as, a game is on.
 37. (en) İn operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 38. (en) With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 39. (en) İndicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.
 40. (en) İn a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 41. (en) İn operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position'.
 42. (en) Planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night'.
 43. (en) Performing or scheduled for duties; 'I'm on from five to midnight'; 'Naval personnel on duty in Alaska'; 'her on-duty hours were 11p m to 7 a.
 44. (en) City in Egypt, east of the Nile and about twenty miles north of Memphis, also called Heliopolis It was the center of sun worship for priest.
 45. (en) Prep w dat or acc , on, upon, in, within, into, among, during, at, about, for, according to.
 46. (en) Line: Connected to a Node on a server.
 47. (en) Prep: on, in 4,6,6,7,8.
 48. (en) Old Norse.
 49. (en) Makable;.
 50. (en) Prep on.
 51. (al) -One
 52. (fr) -One
 53. Edat üzerinde, üstünde üstüne
 54. Yanında
 55. Kenarında
 56. Tarafında, de
 57. İle
 58. Esnasında, zarfında
 59. Hakkında
 60. Halinde
 61. Üzerinde, üstünde, ileriye, ileride
 62. Bir düziye, aralıksız
 63. Vuku bulmakta
 64. Giyilmiş, çıkmamış
 65. İng., argo olması muhtemel
 66. Makbul
 67. Kriket oyununda vurucunun bulunduğu saha tarafı
 68. Olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, yanık, devrede, sahnede, hazır, çakırkeyif

tuzak kuran (nedir ne demek)

 1. (en) Ambusher.

tuzak (nedir ne demek)

 1. Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen.
 2. Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo
  Örnek: Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti. O. C. Kaygılı
 3. Bubi tuzağı.
 4. Boşluk oluşturan emmeçlerde, yayınan yağ ya da cıva uçuklarını soğutup yoğuşturarak tutan düzenek.
 5. Bir alıcıdaki istenmeyen ünlemleri eleyen ya da yok eden soğurum süzgeci.
 6. Su ürünlerinin bir hazne içerisine girip yakalanmasını sağlayarak, kaçmasına engel olan geliştirilmiş av araçları.
 7. (en) Mesh.
 8. (en) Pitfall.
 9. (en) Stratagem.
 10. (en) Deadfall.
 11. (en) Cobweb collusion.
 12. (en) Come on.
 13. (en) Trap.
 14. (en) Warm corner.
 15. (en) Snare.
 16. (en) Decoy.
 17. (en) Ambush.
 18. (en) Catch.
 19. (en) Complot.
 20. (en) Hook.
 21. (en) Ambuscade.
 22. (en) Cobweb.
 23. (en) Lure.
 24. (en) Noose.
 25. (en) Springe.
 26. (en) Toil.
 27. (en) Toilets.
 28. (en) Wire.
 29. (en) Toils.
 30. (en) Come-On.
 31. (en) Mantrap.
 32. (en) Mousetrap.
 33. (en) Plant.
 34. (al) Abscheider
 35. (fr) Trappe

kuran (nedir ne demek)

 1. İslam dininin temel ilkelerini, hz. muhammet'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren, müslümanlığın temel kitabı, kelamıkadim, mushaf.
 2. Kur'an-I Kerim
  Örnek: Yeni icatların hepsine dair Kur'an'da ve daha başka din kitaplarında işaretler bulmak huyundan da vazgeçemez. R. N. Güntekin
 3. (en) Qur'an.
 4. (en) Builder.
 5. (en) Alcoran.
 6. (en) Koran.
 7. (en) Koran, Alcoran, Quran, sacred book of the Muslims which serves as the foundation for the Islamic religion.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012