NND Sözlük

Ana Sayfa > cismaniyet nedir, cismaniyet ne demek (cismaniyet nnd)

cismaniyet nedir, cismaniyet ne demek?

cismaniyet

 1. Cismanilik. Maddi beden sahibi olmak hali.(Sual : Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin, ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem, ruhun ali lezaizi vardır; ona kafidir. Lezaiz-i cismaniye için bir haşr-i cismani neden icab ediyor?Elcevab : Çünki, nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat, masnuat-ı İlahiyenin bütün envaına menşe ve medar olduğundan bütün anasır-ı sairenin manen fevkine çıktığı gibi; hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı camiiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi.. öyle de cismaniyet, en cami, en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i İlahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler, cismaniyettedir. Mesela: Dildeki kuvve-i zaika, rızk zevkinde, enva-ı mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, herbirini ayrı ayrı hissedip tanımazdı; tadıp tartamazdı. Hem ekser esma-i İlahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı, yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar, yine cismaniyyettedir. S.)( $ ayetinin sarahat-ı kat'iyesiyle: İnsan, en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek, tadacak. Ve lisan, göz ve kulak gibi azaların ettikleri halis şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatları, o uzuvlara mahsus cismani lezzetler ile verilecektir. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan o derece cismani lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, başka te'viller ile mana-yı zahiriyi kabul etmemek imkan haricindedir. ş.)

cismanilik (nedir ne demek)

 1. Maddilik.

maddi (nedir ne demek)

 1. Madde ile ilgili, maddesel, manevi karşıtı
  Örnek: Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Anayasa
 2. Maddeden oluşan.
 3. Nesnelerle ilgili olan.
 4. Mal, para, varlıkla ilgili olan.
 5. Paraya, mala çok önem veren (kimse).
 6. Maddesel.
 7. Özdeksel, nensel.
 8. (en) Materialistic.
 9. (en) Physical.
 10. (en) Substantial.
 11. (en) Physically.
 12. (en) Monetary.
 13. (en) Bodily.
 14. (en) Material.
 15. (en) Pecuniary.
 16. (en) Tangible.
 17. (en) Worldly.
 18. (en) Concrete.
 19. (en) Corporeal.
 20. (en) Earthbound.
 21. (en) Earthly.
 22. (en) Earthy.
 23. (en) Matter-of-fact.
 24. (en) Temporal.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013