NND Sözlük

Ana Sayfa > can you make reservations for me nedir, can you make reservations for me ne demek (can you make reservations for me nnd)

can you make reservations for me nedir, can you make reservations for me ne demek?

can you make reservations for me   US UK

 1. Benim için rezervasyon yaptırabilir misiniz

can   US UK (nedir ne demek)

 1. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık
  Örnek: Can çıkmayınca huy çıkmaz. Atasözü
 2. Yaşama, hayat
  Örnek: Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım. R. N. Güntekin
 3. Güç, dirilik
  Örnek: Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu. M. Ş. Esendal
 4. Kişi, birey
  Örnek: Benimle beraber dört canız . F. R. Atay
 5. İnsanın kendi varlığı, özü
  Örnek: Ne denir, canımız ne mertebe insan olsa mayamız, maddemiz hayvan... R. N. Güntekin
 6. Gönül
  Örnek: Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade. Karacaoğlan
 7. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 8. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin
  Örnek: Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi. T. Buğra
 9. Ruh.
 10. Güç, dirilik.
 11. İnsanın kendi varlığı, özü.
 12. Gönü
 13. Çok içten, sevimli, şirin kimse.
 14. (en) Tin, aluminum container; (Slang) jail, prison; (Slang used in Canada and the USA) toilet, bathroom; dismissal, firing from a position (or job, etc.).
 15. Yapmak imkânı (nda) olmak: Can you do thiswork ? Bu işi yapabilir misin? I couldn't find my tie
 16. Canada, Canadian.
 17. (ed,-ning) konserve kutusu, teneke kutu
 18. Çöp tenekesi
 19. Abd, argo hapishane
 20. Argo yüznümara
 21. Argo kaba et
 22. Konserve yapmak
 23. Kutulara doldurmak
 24. Abd, argo kovmak, işine son vermek, slang sepetlemek
 25. Argo filime veya teybe almak
 26. Ebilmek, yapabilmek, edebilmek, olabilmek; konservesini yapmak, konservelemek; kasede kaydetmek, kayıt yapmak (ses ya da görüntü), uzaklaştırmak (okul), kovmak

you   US UK (nedir ne demek)

 1. Sen, siz, sana, size, seni, sizi
 2. Siz, sizler, sen
 3. Seni, size

yo   US UK (nedir ne demek)

 1. "Hayır" anlamında bir söz.
 2. "Yapmam, istemem, kabul etmem" anlamında itiraz sözü.
 3. "Sakın" anlamında bir uyarı sözü
  Örnek: Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi. Y. K. Karaosmanoğlu
 4. (en) This is a suffix attachted to the end of words to show assertion and stress For example, saying 'Hontou!' means 'Really!', but saying 'Hontou-yo!' means 'I'm telling you and it's TRUE!' Pronounced just as it's spelled.
 5. (en) Youthful offenders are inmates age 24 and younger that have been designated by the sentencing court or the Florida Department of Corrections Youthful offenders are housed in one of several designated institutions.
 6. (en) Same as Yang in Yin-Yang.
 7. (en) Yarn over yarn should sit behind hook, bring yarn over hook.
 8. (en) The hard, male, light, or positive principle of nature.
 9. (en) Highly-Scientific term meaning: 'Eureka, I have found it!'.
 10. Hey!, hey sen! (dikkatini çekmek için bir kimseyi çağŸırma)

make   US UK (nedir ne demek)

 1. Yapılış, yapı, şekil, biçim
 2. Mamulât, marka
 3. Hasılat, randıman, verim
 4. Elek
 5. Yaratmak, yapmak, meydana getirmek, atamak
 6. Anlamak, kazanmak, düzeltmek, mecbur etmek, sağlamak, (yol)almak ,ulaşmak, erişmek, elek
 7. Yapmak, etmek, yaptırmak, sağlamak; elde etmek; varmak; ilişki kurmak

reservations (nedir ne demek)

 1. Rezervasyonlar

reservation   US UK (nedir ne demek)

 1. Yer ayırtma, ayırtılmış yer
 2. Açığa vurmama, fikrinin hepsini söylememe
 3. Hıfız, muhafaza, bilhassa şahsı için saklama
 4. Şüphe
 5. Şart, ihtiraz kaydı
 6. Rezervasyon, yer ayırtma, ön koşul, şart, doğal koruma alanı, ayrılmış bölge, korumaya alınmış arazi

for   US UK (nedir ne demek)

 1. Genellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.
 2. (en) Free on rail.
 3. Foreign, forestry.
 4. Edat bağlaç için, -e
 5. Uğruna
 6. Şerefine
 7. -den dolayı sebebi ile, cihetten
 8. -e mukabil, karşı
 9. Uygun
 10. Yerine
 11. Hususunda, dair
 12. Göre
 13. Baglaç çünkü, zira
 14. İçin, göre, amacıyla, doğru, uygun, yönünde, yarayan, karşı, dolayı, sebebiyle

me   US UK (nedir ne demek)

 1. Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu.
 2. Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses
  Örnek: Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme. F. H. Dağlarca
 3. Metabolik enerji.
 4. (en) See Men, pron.
 5. (en) The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun of the first person used as the objective and dative case of the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for me.
 6. (en) State in New England.
 7. (en) Mobile Equipment E g a mobile phone.
 8. (en) Market Equity Market equity is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat or CRSP.
 9. (en) Missionary Enrichment Conference.
 10. (en) Piratical way to say, 'my'.
 11. (en) Myalgic Encephalitis.
 12. (en) Middle-Earth.
 13. (en) According to symbolic interactionism, the image of self seen in the looking glass of other people's reactions; the self's generalized other.
 14. (en) Management Entity.
 15. (en) Mechanical Entities.
 16. (en) Metabolic energy.
 17. (en) Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions.
 18. (en) Mine.
 19. (en) Methyl.
 20. (en) Me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party in any command that takes a hero number as an argument.
 21. (en) Middle English.
 22. (en) Pron: me.
 23. (en) Mean error.
 24. (en) Whatever I appear to be.
 25. (en) Ari Me-nashi - one eye against no eye.
 26. (en) Mobile Equipment Also known as Mobile Unit.
 27. (en) Maintenance test flight evaluator.
 28. I, beni, bana
 29. Maine.
 30. Bana, beni

benim (nedir ne demek)

 1. (en) My, of mine, mine.

rezervasyon (nedir ne demek)

 1. Otel, gazino, lokanta vb. yerlerle uçak, tren, otobüs gibi taşıtlarda yer ayırma işi.
 2. Müşterilere yer ayırma işini üstlenen bölüm.
 3. Bk. yer ayırtma
 4. (en) Reservation.
 5. (en) Booking.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013