NND Sözlük

Ana Sayfa > cam tavan nedir, cam tavan ne demek (cam tavan nnd)

cam tavan nedir, cam tavan ne demek?

cam tavan

 1. Aile yaşamının zarar göreceği ve yükselemeyeceği endişesi gibi kişisel; erkek egemen iş dünyasınca kadınların daha az becerikli, başarı olasılıkları düşük, liderlik özelliği bulunmayan bireyler olarak algılanması gibi dışsal unsurlar nedeniyle, yönetici konumunda çalışan kadınların belirli bir aşamadan sonra yükselmelerini önleyen etkenler.
 2. (en) Glass ceiling.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cam   US UK (nedir ne demek)

 1. Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim.
 2. Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça
  Örnek: Tıraşa başlarken biri büyük, biri küçük iki örtü alırdı, cam dolabından. N. Cumalı
 3. Pencere
  Örnek: Camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum. S. F. Abasıyanık
 4. Kadeh, içki.
 5. Bk. hücre yapışma molekülleri, kalmodulin
 6. Alkali metallerle, toprak alkali ya da ağır metallerin silikatlarının eritilmiş karışımından pluşan, sert, biçimsiz, kırılgan ve genellikle saydam nesne. (Katkı özdekleriyle, ayrı amaçlarda kullanılacak türleri yapılır.)
 7. Kalmodulin.
 8. (en) Turning or sliding piece which, by the shape of its periphery or face, or a groove in its surface, imparts variable or intermittent motion to, or receives such motion from, a rod, lever, or block brought into sliding or rolling contact with it.
 9. (en) Curved wedge, movable about an axis, used for forcing or clamping two pieces together.
 10. (en) Projecting part of a wheel or other moving piece so shaped as to give alternate or variable motion to another piece against which it acts.
 11. (en) Ridge or mound of earth.
 12. (en) Computer-Aided Manufacturing.
 13. (en) Computer Aided Manufacture.
 14. (en) Computer Aided Manufacturing.
 15. (en) Computer Assisted Manufacturing Programs that control machine tools, etc via communications interfaces CAD/CAM software programs are essential to the new 'precision farming' systems that depend on global positioning systems.
 16. (en) Acronym for 'Computer Aided Manufacturing'.
 17. (en) Computer-Aided Manufacturing The use of computer aids in planning, tracking, analyzing, and implementing the construction of manufactured items.
 18. (en) Software dedicated to computer Aid ManufacturingComputer Aid Manufacturing A software for manufacturing Usually for NC machines.
 19. (en) Computer-Aid manufacturing.
 20. (en) Mechanical device for converting one kind of motion to another, usually rotary to linear The main application for cams in bicycle technology is in quick-release mechanisms As the quick-release lever is rotated from the open to the closed position, the cam built into the pivoting end of the handle applies a push to the quick-release mechanism housing, and a pull to the skewer Some internal gear hubs use cams to change the engagement of pawls, to select different gear ratios See also rollercam brake.
 21. (en) Computer-Assisted manufacturing/machining.
 22. (en) Computer-Assisted manufacturing.
 23. (en) Acronym for computer-assisted manufacturing.
 24. (en) Content Addressable Memory Also known as 'associative memory', CAM is a kind of storage device that includes comparison logic with each bit of storage A data value is broadcast to all words of storage and compared with the values therein Words that match are flagged, so that subsequent operations can then work on the flagged words for example, read them out one at a time or write to certain bit positions in all of them A CAM can thus operate as a 'data parallel' SIMD processor.
 25. (en) Computer Aided Manufacturing refers to manufacturing involving the use of computer controlled tools and systems These tools may include numerically controlled machinery, resource usage planning, manfacturing control, quality control as well as stock and logistics control.
 26. (en) Acronym for 'Computer Aided Manufacturing.
 27. (en) Calmodulin.
 28. (en) Glass.
 29. (en) Glas.
 30. (en) Pine.
 31. (en) Window.
 32. (en) Crooked.
 33. (en) Rotating disk shaped to convert circular into linear motion a river in east central England that flows past Cambridge to join the Ouse River.
 34. (en) Window pane.
 35. (en) River in east central England that flows past Cambridge to join the Ouse River.
 36. (en) Rotating disk shaped to convert circular into linear motion.
 37. (en) Computer Aided Manufacturing, that part of Computer Integrated Manufacturing restricted to the operation and control of manufacturing functions.
 38. (en) The use of computers to assist in manufacturing.
 39. (en) Computer Aided Manufacturing This is when machinery receives instructions from computer input This input usually originates in a CAD device The CAD output is fed into the CAM device and translated into instructions to the machinery When they are integrated this way, it is known ad CAD/CAM 2 Casio Camera native file format.
 40. (al) Glas
 41. (fr) Verre
 42. Kam, dirsekli kurs, mil dirseği, mil çivisi.
 43. Kam, tırnak, mil dirseği

tavan (nedir ne demek)

 1. Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
  Örnek: Başını kaldırdı, dumanı otobüsün tavanına üfledi. H. Taner
 2. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat.
 3. Çatı kiremidi.
 4. Test aracılığıyla ölçülen yeteneğin en üst sınırı.
 5. (en) Ceiling.
 6. (en) Plafond.

aile (nedir ne demek)

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
  Örnek: En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı. O. C. Kaygılı
 3. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 4. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 5. Eş, karı.
 6. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 7. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında benzer cinslerin bir araya gelmesiyle oluşan kategori, familya.
 11. (en) House.
 12. (en) Kindred.
 13. (en) Household.
 14. (en) Family.
 15. (en) Domestic.
 16. (en) Stirpes.
 17. (en) Relations.
 18. (en) Stirps.
 19. (en) Brood.
 20. (en) Next of kin.
 21. (en) Menage.
 22. (en) Wife.
 23. (en) People.
 24. (fr) Famille

zarar (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
  Örnek: Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar. M. Ş. Esendal
 2. (en) Average.
 3. (en) Bane.
 4. (en) Wastage.
 5. (en) Deficit.
 6. (en) Derogation.
 7. (en) To the bad.
 8. (en) Damnum.
 9. (en) Cost.
 10. (en) Damage.
 11. (en) Detriment.
 12. (en) Disadvantage.
 13. (en) Disservice.
 14. (en) Encroachment.
 15. (en) Evil.
 16. (en) Forfeit.
 17. (en) Harm.
 18. (en) Havoc.
 19. (en) Hurt.
 20. (en) İnjury.
 21. (en) Loss.
 22. (en) Maleficence.
 23. (en) Mischief.
 24. (en) Ravage.
 25. (en) Sacrifice.
 26. (en) Scathe.
 27. (en) Wreckage.
 28. (en) Red ink entry.


Bunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.247