NND Sözlük

Ana Sayfa > bit nedir, bit ne demek (bit nnd)

bit nedir, bit ne demek?

bit   US UK

 1. Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus).
 2. Sayısal belleklerde en küçük bellek ölçüm birimi.
 3. Ler takımına bağlı böceklerin genel adı. (Yarımkanatlılar, kınkanatlılar ve eşkanatlıların birçoğu, ısırıcıbitler takımı türlerininse tümü için için yinebit terimi kullanılır. bk. köpekbiti, buydaybiti, yaprakbiti,bitler, başbiti, giyimbiti, kasıkbiti v.b.)
 4. Bk. ikil
 5. (en) The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened.
 6. (en) Part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite.
 7. (en) Hence: A small piece of anything; a little; a mite.
 8. (en) Somewhat; something, but not very great.
 9. (en) Tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock.
 10. (en) See Bitstock.
 11. (en) The part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers.
 12. (en) The cutting iron of a plane.
 13. (en) Binary digIT A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 14. (en) Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or.
 15. (en) Abbreviated with small 'b' Binary Digit The smallest unit of data in a computer.
 16. (en) Binary digit, the smallest unit of information in a computer, represented as a 0 or 1 One character is typically seven or eight bits in length.
 17. (en) Binary digit; a zero or one The basic unit of storage and information transfer in a computer system.
 18. (en) The smallest unit of data processing information A bit assumes the value of either 1 or.
 19. (en) The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second.
 20. (en) The smallest element of computerized data A full text page in English is about 16,000 bits.
 21. (en) The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word 'bit' is a contraction of a 'binary digit ' Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a 'byte.
 22. (en) Single-Digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 23. (en) Unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit.
 24. (en) Louse.
 25. (en) Headlouse.
 26. (en) Cootie.
 27. (en) In the Southern and Southwestern States, a small silver coin formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents.
 28. (en) 3d sing.
 29. (en) Of Bid, for biddeth.
 30. (en) In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat.
 31. (en) The cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; 'he looked around for the right size bit' piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; 'the horse was not accustomed to a bit' a small fragment of something broken off from the whole; 'a bit of rock caught him in the eye' a unit of measurement of information ; the amount of information in a system having two equiprobable states; 'there are 8 bits in a byte'.
 32. (en) Small quantity; 'a spot of tea'; 'a bit of paper'.
 33. (en) Small fragment of something broken off from the whole; 'a bit of rock caught him in the eye'.
 34. (en) An indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 35. (en) An instance of some kind; 'it was a nice piece of work'; 'he had a bit of good luck'.
 36. (en) Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; 'the horse was not accustomed to a bit'.
 37. (en) Unit of measurement of information ; the amount of information in a system having two equiprobable states; 'there are 8 bits in a byte'.
 38. (en) Small amount of solid food; a mouthful; 'all they had left was a bit of bread'.
 39. (en) Small fragment; 'overheard snatches of their conversation'.
 40. (en) Short theatrical performance that is part of a longer program; 'he did his act three times every evening'; 'she had a catchy little routine'; 'it was one of the best numbers he ever did'.
 41. (en) The cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; 'he looked around for the right size bit'.
 42. (en) Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte.
 43. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth , Bps , Byte , Kilobyte , Megabyte.
 44. (en) Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top.
 45. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte.
 46. (en) Binary digiT The smallest unit of information in a computer, either on or off, represented in binary as either 1 or.
 47. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 48. (en) Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 49. (en) Contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps.
 50. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte,Megabyte.
 51. (en) -- A single digit number in base-2; in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 52. (en) Binary digit ; it is the most basic unit of data that can be recognized and processed by a computer.
 53. (en) Bit is the smallest unit of data in a computer A bit has a single binary value, either 0 or.
 54. (en) The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 Eight bits combine to make one byte Abbreviated 'b.
 55. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See also Bandwidth, Byte, Kilobyte, and Megabyte.
 56. (al) Laus
 57. (fr) Pou
 58. Bir aletin keskin olan ucu
 59. Matkap
 60. Gem
 61. Anahtarın kilide giren kısmı
 62. Gemlemek
 63. Tahdit etmek, sınırlamak
 64. Parça, lokma, kırıntı, küçük bir kısım
 65. Kısa zaman
 66. Bilgi iletme birimi, elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
 67. (sahnede) ufak rol
 68. B.D., (argo) numara
 69. İng
 70. Gem; delgi, matkap; uç; bit [bilg.]; parça, kırıntı, lokma; bozuk para; nebze; eksik etek, dizgin
 71. (la) Pediculus

ikil (nedir ne demek)

 1. Kimi dillerde ad ve eylem çekimlerinde iki kişi ya da iki nesneyi göstermek için kullanılan nicelik.
 2. Bkz. üstiki.
 3. (en) Bit.

yarım kanatlılar (nedir ne demek)

 1. Böcekler sınıfından, ön kanatları dipten başlayarak yarıdan çoğu sertleşmiş, son bölümleri ve art kanatları zar durumda olan tahtakurusu, bit, su biti, su akrebi, fidan biti, cırcır böceği, kırmız böceği gibi böcekleri içine alan bir alt takım.
 2. (Yun. hemi: yarım; pteryx: kanat) Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımından, çoğunlukla yassı vücutlu, ön kanatları dipten başlayarak yandan çoğu sertleşmiş, son tarafları zar hâlinde, art kanatları da zar biçiminde, nimf ve erginlerinde integümentte genel olarak çok pis kokan bezler bulunan, çoğu karada, bazısı suda yaşayan, kan ve bitki öz suyu emerek beslenen bir alt takım. Süne (Eurygaster integriceps), kımıl (Aelia rostrata), tahtakurusu (Cimex lectularius), su akrebi (Nepa cinerea) iyi bilinen türleridir. Hemiptera.
 3. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt şubesinin, böcekler (Insecta) sınıfının, çoğu karada bazısı suda yaşayan bir takımı.
 4. (en) Bugs.
 5. (al) Wanzen
 6. (fr) Hémiptères
 7. (la) Hemiptera

yarım (nedir ne demek)

 1. Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
  Örnek: Bu yarım saat içinde evde neler geçti? Y. Z. Ortaç
 2. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan
  Örnek: Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı. O. C. Kaygılı
 3. Bir bütünün yarısı olan miktar.
 4. Saatte on iki otuz.
 5. Hastalıklı, sakat, sağlıksız.
 6. Tribüyü oluşturan ikiyarım fratriden biri. Heryarım kendi arasında birkaç klana ayrılır.yarımlar törenlerde, düşüncelerde ve simgelerde zıtlık gösterirler, a. bk. ikili düzen.
 7. (en) Half.
 8. (en) Mezzo-.
 9. (en) Semi-.
 10. (en) Demi.
 11. (en) Moiety.
 12. (en) Hemi-.
 13. (en) Semi.
 14. (fr) Moitié

kanatlılar (nedir ne demek)

 1. Böceklerin kanatlı olanlarını içine alan alt sınıf.
 2. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfından, erginleri kanatlı, bazen kanatları ikincil olarak kaybolmuş, gelişmelerinde yan başkalaşım ya da tüm başkalaşım görülen bir alt sınıf. Düzkanatlılar (Orthoptera), termitler (Isoptera), tüy bitleri (Mallophaga), bitler (Siphunculata), kız böcekleri (Odonata), sinirkanatlılar (Neuroptera), pulkanatlılar (Lepidoptera), ikikanatlılar (Diptera), kınkanatlılar (Coleoptera), zarkanatlılar (Hymenoptera), hortumlu böcekler (Rhynchota) gibi takımları vardır.
 3. Bk. kanatlı böcekler.
 4. (en) Wingled insects.
 5. (fr) Ptérygotes
 6. (la) Pterygota

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011