NND Sözlük

Ana Sayfa > beytül haram nedir, beytül haram ne demek (beytül haram nnd)

beytül haram nedir, beytül haram ne demek?

beytül haram

 1. (Beyt-ül Haram) Kabe-i Muazzama'nın etrafının bir ismi. Kafirlerin yaklaşmaları men' edildiği, onlara haram olduğu için bu isimle alınır. (Bak: Kabe) (Osmanlıca'da yazılışı: beyt-ül haram)

haram (nedir ne demek)

 1. Din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan, helal karşıtı.
 2. Yasak.
 3. Helal olmayan, İslamiyetçe ve dince nehyedilen şeyler ve ameller. Allah'ın izin vermediği, men'ettiği şeyler. Helalin zıddı olan şey.
 4. (en) Forbidden.
 5. (en) The sacred enclave in Mecca enclosing the Ka'bah, the focal point of the hajj.
 6. (en) That which is against Islamic law.
 7. (en) The Holy Precinct of Mekka.
 8. (en) Something a Muslim must not do or eat.
 9. (en) Something which is unlawful or prohibited in Islam.
 10. (en) Forbidden by religion.
 11. (en) İllicit.
 12. (en) İll-gotten.
 13. (en) İllegimate.
 14. (en) Unlawful.
 15. (en) Wrong.
 16. (en) This category is prohibited for the Muslim to do such as stealing and lying Doing the haram counts as a bad deed and not doing it counts as a good deed.
 17. (en) Forbidden unlawful.
 18. (en) Prohibited food; the word actually refers to that which is delineated or indeed sacred.

kabe (nedir ne demek)

 1. Bir kimsenin taptığı, kutsal saydığı yer.
 2. Mekke'de bulunan, Müslümanlarca ziyaret ve tavaf edilen kutsal yer.
 3. Usanmak, bıkmak.
 4. (Kabe) Dünyanın en kudsi ma'bedi. Beytullah, Beyt-ül Ma'mur, Beyt-ül Atik. Bütün mü'minlerin ibadet esnasında yöneldikleri merkez. Dört köşe olduğu için Kabe denir. Bu mukaddes makamın etrafına Mescid-ül Haram ismi verilir. İçinde bir kısım olarak Makam-ı İbrahim mevcuddur. Burası İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi bina ederken, yahut insanları hacca davet ederken, üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Tavaf namazı burada kılınır. Kabe'nin ilk inşası Hz. Adem (A.S.) tarafından olduğuna dair rivayetler vardır. Bedahetle malum olan ise; Sahih-i Buhari Tercümesine ve çok kıymetli delillere binaen İbrahim ve İsmail Aleyhisselamlar inşa etmişlerdir. Bu husus ayet-i kerime ile de sabittir.(Beyt-ül Muazzam'ın amir-i inşası: Allah-ü Zülcelil; mübelliği ve mühendisi: Cibril; ilk banisi: İbrahim Halil, muavini de İsmail olduğu en sahih rivayet olarak kabul edilmek icabeder... diye Sahih-i Buhari Tercümesinde Hafız İbn-u Kesir'den nakledilmiştir.) Kabe kıblegahtır. Üzerine farz olan müslümanların, hacc zamanında gidip ziyaret etmeleri icabeden en mühim ve en büyük mabedimiz. (Osmanlıca'da yazılışı: kâ'be)
 5. (en) Kaaba.

ism   US UK (nedir ne demek)

 1. (İsim) Ad, nam.
 2. Sonek -lik, -cilik, -izm: Nationalism, radicalism.
 3. Özel bir doktorun veya meslek (özellikle küçümseme anlamında).
 4. Doktrin, öğreti, meslek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010