NND Sözlük

Ana Sayfa > beti benzi atmak nedir, beti benzi atmak ne demek (beti benzi atmak nnd)

beti benzi atmak nedir, beti benzi atmak ne demek?

beti benzi atmak

 1. Herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak: “Baksana, beti benzi kül kesildi.” -H. R. Gürpınar. “Beti benzi atmış görevli, boş boş baktı çocuğun yüzüne ve kafasını salladı donuk bir ifadeyle.” -E. Şafak.
 2. (en) Grow pale from fear, turn as white as chalk, blanch.

beti (nedir ne demek)

 1. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.
 2. (Resim, Heykel) Resim ve heykel sanatlarında insan ve hayvan biçimlerine verilen ad.

bet   US UK (nedir ne demek)

 1. Beniz kelimesi ile birlikte, "yüz rengi" anlamında ikileme oluşturan bir söz.
 2. Bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamında ikileme oluşturan bir söz
  Örnek: Ucuzluklarına hayret ettiğimiz her çeşit satıcılar, o bet bereket nereye kaybolmuş? H. R. Gürpınar
 3. (en) Face.
 4. (en) That which is laid, staked, or pledged, as between two parties, upon the event of a contest or any contingent issue; the act of giving such a pledge; a wager.
 5. (en) To bet is to put money into the pot, usually by opening as later action in a round is a raise or a re-raise As a noun, a bet can be the money added to the pot by a player on one turn, or the amount required in order to call It can also be used to mean 'turn to act,' and lastly, especially when used in the plural, it can be used to mean the number of bets and raises Who bet?.
 6. (en) To put money into the pot, betting is considered action.
 7. (en) Building entrance terminal, aka entrance facility Usually the nearest location within a structure that permits termination and protection of telco entrance cable May also serve as MDF and/or BDF In some situations, the BET is co-located with, or serves as, PABX or key equipment room, MDF and/or BDF and may contain all associated power, battery and other communications equipment See EIA/TIA 568A, 569 Terminology varies.
 8. (en) The amount of money subject to loss in any one game by a player.
 9. (en) To place chips into the pot.
 10. (en) Ugly.
 11. (en) Raucous.
 12. (en) Method for measuring the surface area of catalysts and other high area materials using adsorption of nitrogen gas Named for Brunauer, Emmett, and Teller, who developed the method.
 13. (en) Between.
 14. (en) If it's your turn to start then you will have to place the initial bet In most online games, this amount will be limited.
 15. (en) Between br/o brother of.
 16. (en) Wager made by the player.
 17. Bahse girmek, bahis tutuşmak
 18. İddia etmek
 19. Bahis, iddia
 20. Bahis yapmak, bahse girmek, iddiaya girmek, para sürmek

atmak (nedir ne demek)

 1. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak.
 2. Bir şeyi yere doğru bırakmak.
 3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek.
 4. Koymak
  Örnek: Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz. B. Felek
 5. Rastgele bir kenara koymak.
 6. Uzatmak.
 7. Bir yerden başka bir yere taşımak.
 8. Sille, tokat vurmak.
 9. (en) Scut ch.
 10. (en) Blow, blow out.
 11. (en) Discard.
 12. (en) Draw the longbow.
 13. (en) Throw.
 14. (en) Throw away.
 15. (en) Throw into.
 16. (en) Eject.
 17. (en) Give a kick.
 18. (en) Tell lies.
 19. (en) Cashier.
 20. (en) Cast.
 21. (en) Cast away.
 22. (en) Cast off.
 23. (en) Catapult.
 24. (en) Chuck.
 25. (en) Chuck away.
 26. (en) Chuck out.
 27. (en) Dart.
 28. (en) Dash.
 29. (en) Deliver.
 30. (en) Discharge.
 31. (en) Doff.
 32. (en) Drop.
 33. (en) Elbow out.
 34. (en) Elbow smb.
 35. (en) Eliminate.
 36. (en) Fabricate.
 37. (en) Bung.
 38. (en) Expel.
 39. (en) İmpute.
 40. (en) Project.
 41. (en) Reject.
 42. (en) Remove.
 43. (en) Scrap.
 44. (en) Shed.
 45. (en) Shoot.
 46. (en) Sling.
 47. (en) Toss.

herhangi bir (nedir ne demek)

 1. Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
  Örnek: Son üç senedir herhangi bir adamdan farkım yok. H. E. Adıvar
 2. (en) Whatever.

herhangi (nedir ne demek)

 1. Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.
 2. (en) Whoever.
 3. (en) Whichever.
 4. (en) Soever.
 5. (en) Whatever.
 6. (en) Whatsoever.

kanı (nedir ne demek)

 1. İnanç, düşünce, kanaat
  Örnek: Ahlakın da iyiliğe değil, güce dayandığı kanısındadır. S. Birsel
 2. Kanâat.
 3. (en) Opinion.
 4. (en) Belief.
 5. (en) Assess.
 6. (en) Conviction.
 7. (en) Feeling.
 8. (en) Judgment.
 9. (en) Contention.
 10. (en) Knowledge.
 11. (en) İdea.
 12. (en) Conclusion.
 13. (en) Deliverance.
 14. (en) Esteem.
 15. (en) Estimation.
 16. (en) Fancy.
 17. (en) İmpression.
 18. (en) Judgement.
 19. (en) Notion.
 20. (en) Persuasion.
 21. (en) Sense.
 22. (en) Sight.
 23. (en) Surmise.
 24. (en) Thought.
 25. (en) View.
 26. (en) Sentiments.
 27. (en) Mind.
 28. (en) Sentiment.
 29. (en) Verdict.
 30. (en) View kanaat.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012