Yazar Ol - Yazar Girişi
NND Sözlük
Ana Sayfa > benzer şekiller nedir, benzer şekiller ne demek (benzer şekiller nnd)

benzer şekiller nedir, benzer şekiller ne demek?

benzer şekiller

  1. Kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte karşılıklı açıları eşit olan şekiller.
  2. Bk. benzer biçimler

benzer biçimler (nedir ne demek)

  1. Çeşitli yönleri ve nitelikleri bakımından birbirine benzeyen ve ilk bakışta gözü aldatan biçimler.
  2. (en) Similar forms.
  3. (fr) Formes similaires

benzer (nedir ne demek)

  1. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, müşabih, mümasil
    Örnek: Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim? H. Taner
  2. Benzeşim.
  3. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.
  4. Bazı önemsiz ya da tehlikeli görünçlükilerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapısı ve yüzü bu oyuncuya benzeyen kimse. (Bu kimse, asıl oyuncunun yerine oynarsa oyunbenzeri, ışıkların düzenlenmesi sırasında çalışırsa ışıkbenzeri adını alır. Tehlikeli görünçlüklerdekibenzere kavgacı denir).
  5. Nitelik, görünüş bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan.
  6. (en) Double, stand-in (man), twin.
  7. (en) Alike.
  8. (en) Like.
  9. (en) Similar.
  10. (en) Analogous.
  11. (en) Parallel.
  12. (en) Same.
  13. (en) Analogic.
  14. (en) Analogical.
  15. (en) Approximate.
  16. (en) Conformable.
  17. (en) Congener.
  18. (en) Congenerous.
  19. (en) Connate.
  20. (en) Correlative.
  21. (en) Homologous.
  22. (en) İndistinguishable.
  23. (en) Kindred.
  24. (en) Look-Alike.
  25. (en) Simulant.
  26. (en) Vicinal.
  27. (en) Closely.
  28. (en) İn common.
  29. (en) Of a piece.
  30. (en) Akin.
  31. (en) Corresponding.
  32. (en) Double.
  33. (en) Fellow.
  34. (en) Match.
  35. (en) Resembling.
  36. (al) Double, Doubel, Darsteller(-in)-Doubel
  37. (fr) Double, doublure, "stand-in"

şekil (nedir ne demek)

  1. Biçim
  2. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim.
  3. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz.
  4. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi
    Örnek: Yalnızlığın şekilleri vardır, kimsesiz bir yerde yalnızlık, sosyete ve kalabalık içinde yalnızlık. R. N. Güntekin
  5. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi.
  6. Olma biçimi, durum, hâl.
  7. Anlatım biçimi
    Örnek: Ne yapıp yapmış, bu havai konuşmayı röportaj şekline sokmuştu. Y. K. Karaosmanoğlu
  8. Biçim.
  9. Bk. biçim
  10. (en) Form.
  11. (en) Shape.
  12. (en) Figure.
  13. (en) Contour.
  14. (en) Face.
  15. (en) İmage.
  16. (en) Modality.
  17. (en) Mold.
  18. (en) Mould.
  19. (en) Semblance.
  20. (en) Turn.
  21. (en) Wise.
  22. (en) Morpho-.
  23. (en) Configuration.
  24. (en) Line.
  25. (en) Outline.
  26. (en) Adjective.
  27. (en) Kind.
  28. (en) Sort.
  29. (en) Variety.
  30. (en) Condition.
  31. (en) State.
  32. (en) Aspect.
  33. (en) Formation.
  34. (en) Frame.
  35. (en) Picture.
  36. (en) Structure.
  37. (en) King.
  38. (en) Projection.
  39. (en) Geometrical.
  40. (en) Conformation.
  41. (en) Diagram.
  42. (en) Fashion.
  43. (en) Make.
  44. (en) Manne.

uzunluk (nedir ne demek)

  1. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı.
  2. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.
  3. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı
    Örnek: Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir. H. R. Gürpınar
  4. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği.
  5. Süre yönünden uzun olma durumu.
  6. Bir filminuzunluk birimiyle (metre ya da ayak) belirtilen boyu.
  7. Si sisteminde metre olarak ölçülen iki nokta arasındaki uzaklık.
  8. (en) Length, film length.
  9. (en) Tallness.
  10. (en) Footage.
  11. (en) Length.
  12. (en) Lenght.
  13. (en) L.
  14. (en) Lengthiness.
  15. (en) Extent.
  16. (en) Linear measurement.
  17. (en) Long.
  18. (en) Specific.
  19. (al) Länge, Filmlcnge
  20. (al) L
  21. (fr) Longueur
  22. (fr) L

oran (nedir ne demek)

  1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
    Örnek: Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu. N. Cumalı
  2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
  3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
  4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
  5. İki niceliğin bölümü.
  6. İki niceliğin bölümü.
  7. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
  8. Ölçü, nispet, derece.
  9. Tahmin.
  10. Ölçülü, hesaplı.
  11. Anlayış.
  12. Abartma, abartı.
  13. Özel işaret, nişan.
  14. (en) Estimate.
  15. (en) Symmtry.
  16. (en) Port city in northwestern Algeria and the country's 2nd largest city.
  17. (en) Rate.
  18. (en) Relation.
  19. (en) Measure.
  20. (en) Percentage.
  21. (en) İncidence.
  22. (en) Proportion.
  23. (en) Ratio.
  24. (al) Proportion
  25. (fr) Proportion

reklamlarBunları Kaçırmayın

  • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
  • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
  • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)


Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011