NND Sözlük

Ana Sayfa > beden eğitimi nedir, beden eğitimi ne demek (beden eğitimi nnd)

beden eğitimi nedir, beden eğitimi ne demek?

beden eğitimi

 1. Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma, beden terbiyesi.
 2. Oyun, cimnastik ve spor gibi eğitici bütün vücut alıştırmalarını kapsayan genel kavram.
 3. (en) Calisthenic exercise.
 4. (en) Calisthenics.
 5. (en) Exercise.
 6. (en) Gymnastics.
 7. (en) Physical education.
 8. (en) Physical jerks.
 9. (fr) Éducation physique

beden (nedir ne demek)

 1. Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.
 2. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde
  Örnek: Yemen halkı yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için kabuğu kaynatıp içerler. S. Birsel
 3. Giysilerde ölçü.
 4. Kale duvarı.
 5. Olta iğnesinin kullanılmasını sağlayan malzemelere verilen ad, beden malzemeleri doğal olan kendir, ipek, pamuk vb. sentetik olanları ise poliamid, poliester multi ve monofilament malzeme, oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtasıyla bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit veya daha az olan olta ipi parçası.
 6. (en) The Abyssinian or Arabian ibex.
 7. (en) It is probably the wild goat of the Bible.
 8. (en) Lines.
 9. (en) Body.
 10. (en) Trunk.
 11. (en) Size.
 12. (en) Form.
 13. (en) Flesh.
 14. (en) Frame.
 15. (en) Person.
 16. (en) Tabernacle.
 17. (en) The flesh.
 18. (en) Aspect.
 19. (en) Bone.
 20. (en) Physique.

eğitim (nedir ne demek)

 1. Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
 2. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye
  Örnek: Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir. H. Taner
 3. Bilimi.
 4. Eğitim bilimi.
 5. İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biçimleriyle ilgili olarak onların erginlik çağına girinceye dek aileleri, akrabaları ve toplumun yaşlı üyelerince geleneklere uygun biçimde eğitilmeleri, yetiştirilmeleri.
 6. (en) Education.
 7. (en) Training.
 8. (en) İnstructional.
 9. (en) İnstruction.
 10. (en) Schooling.
 11. (en) Practice.
 12. (en) Course.
 13. (fr) Éducation

güçlendirmek (nedir ne demek)

 1. Güçlü duruma getirmek, güç kazanmasını sağlamak.
 2. (en) Buoy.
 3. (en) Buttress.
 4. (en) Consolidate.
 5. (en) Give teeth to.
 6. (en) Give weight to.
 7. (en) Solidify.
 8. (en) Steam up.
 9. (en) Strengthen.
 10. (en) Make strong.
 11. (en) Support to.
 12. (en) Beef up.
 13. (en) Brace.
 14. (en) Cement.
 15. (en) Enforce.
 16. (en) Enrich.
 17. (en) Exalt.
 18. (en) Reinforce.
 19. (en) Soup up.
 20. (en) Steel.
 21. (en) Tone up.
 22. (en) Vivify.
 23. (en) Empower.
 24. (en) Fortify.
 25. (en) İnvigorate.
 26. (en) Refresh.
 27. (en) Revitalize.
 28. (en) Sustain.
 29. (en) To strengthen.
 30. (en) To reinforce.
 31. (en) To invigorate.
 32. (en) To consolidate.
 33. (en) To buttress sth.
 34. (en) To brace.
 35. (en) To fortify.
 36. (en) To refresh.

korumak (nedir ne demek)

 1. Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek
  Örnek: Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur. O. S. Orhon
 2. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek
 3. Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek.
 4. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek.
 5. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek.
 6. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek.
 7. Karşılamak, denk gelmek.
 8. (en) Encourage.
 9. (en) Deliver.
 10. (en) Harbour.
 11. (en) İnsulate.
 12. (en) Perpetuate.
 13. (en) Reserve.
 14. (en) To shield.
 15. (en) Back.
 16. (en) Maintain a patent.
 17. (en) Charm.
 18. (en) Protect.
 19. (en) Preserve.
 20. (en) Guard.
 21. (en) Defend.
 22. (en) Spare.
 23. (en) Cover.
 24. (en) Keep.
 25. (en) Save.
 26. (en) Secure.
 27. (en) Buffer.
 28. (en) Cocoon.
 29. (en) Conserve.
 30. (en) Convoy.
 31. (en) Embosom.
 32. (en) Embower.
 33. (en) Escort.
 34. (en) Fence.
 35. (en) Keep guard.
 36. (en) İndemnify.
 37. (en) Maintain.
 38. (en) Patronize.
 39. (en) Safeguard.
 40. (en) Screen.
 41. (en) Shade.
 42. (en) Shelter.
 43. (en) Shield.
 44. (en) Sponsor.
 45. (en) Vindicat.
 46. (en) To protect.
 47. (en) To save.
 48. (en) To defend.
 49. (en) To guard.
 50. (en) To watch over.
 51. (en) To preserve.
 52. (en) To conserve.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012