NND Sözlük

Ana Sayfa > be supposed to nedir, be supposed to ne demek (be supposed to nnd)

be supposed to nedir, be supposed to ne demek?

be supposed to   US UK

 1. Beklenmek: You´re supposed to stand up when he walks in. O girdiğŸinde ayağŸa kalkmanız bekleniyor. gerekmek, lazım olmak: You´re not supposed to be here. Burada bulunmaman gerek. zannedilmek, farzedilmek: We´re supposed to be rich. Bizi zengin zannediyorlar./Güya zenginmişŸiz. -e yaramak: What´s this machine supposed to do? Bu makine neye yarar? izin verilmek: You´re not supposed to leave the campus this weekend. Bu hafta sonu kampustan ayrılmana izin yok.

be   US UK (nedir ne demek)

 1. Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu.
 2. "Ey, hey, yahu" anlamlarında bir seslenme sözü
  Örnek: Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali! F. N. Çamlıbel
 3. Berilyum elementinin simgesi.
 4. (en) To exist actually, or in the world of fact; to have existence.
 5. (en) To exist in a certain manner or relation, whether as a reality or as a product of thought; to exist as the subject of a certain predicate, that is, as having a certain attribute, or as belonging to a certain sort, or as identical with what is specified, a word or words for the predicate being annexed; as, to be happy; to be here; to be large, or strong; to be an animal; to be a hero; to be a nonentity; three and two are five; annihilation is the cessation of existence; that is the man.
 6. (en) To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday.
 7. (en) To signify; to represent or symbolize; to answer to.
 8. (en) Prefix, originally the same word as by; To intensify the meaning; as, bespatter, bestir.
 9. (en) To render an intransitive verb transitive; as, befall ; bespeak.
 10. (en) Abbreviation for Base Embossed Used to denote that there is embossing on the base of the insulator See also: Base.
 11. (en) Belgium, with Luxembourg.
 12. (en) British Embassy.
 13. (en) Chemical symbol for Beryllium.
 14. (en) Excess Burst Rate.
 15. (en) Been.
 16. (en) Goddamn.
 17. (en) Onside.
 18. (en) Underarm.
 19. (en) To make the action of a verb particular or definite; as, beget ; beset.
 20. (en) Spend or use time; 'I may be an hour' work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; 'He is a herpetologist'; 'She is our resident philosopher' have the quality of being; ; 'John is rich'; 'This is not a good answer' have life, be alive; 'Our great leader is no more'; 'My grandfather lived until the end of war' be identical to; be someone or something; 'The president of the company is John Smith'; 'This is my house' occupy a certain position or area; be somewhere; 'Where is my umbrella?' 'The toolshed is in the back'; 'What is behind this behavior?' to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used only in infinitive form; 'let her be' happen, occur, take place; 'I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house'; 'There were two hundred people at his funeral'; 'There was a lot of noise in the kitchen'.
 21. (en) The two-character ISO 3166 country code for BELGIUM.
 22. (en) To have actuality LO - expresses surprise TI - a tone of the scale.
 23. (en) The maximum amount of uncommitted data in excess of Bc that a frame relay network can attempt to deliver during a time interval Tc This data generally is delivered with a lower probability than Bc The network treats Be data as discard eligible See also Committed Burst Size.
 24. (en) Ken, kehn.
 25. (en) BURN - ENGINE.
 26. (en) To live; to happen; to exist.
 27. Berylium berilyum.
 28. Önek hakkında, etrafında veya tamamen anlamlarını veren ve çoğu zaman geçissiz fiillerden, isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek: begrudge, befriend, belittle.
 29. Olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak
 30. Olmak, vaki olmak
 31. Varlığını göstermek, mevcut olmak

supposed   US UK (nedir ne demek)

 1. FarzedilmişŸ, zannedilen, varsayılan, sözde, sözümona

to   US UK (nedir ne demek)

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. İle
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru
 11. Asıl vaziyete doğru
 12. E, ye, ya, e doğru, göre, karşı

beklenmek (nedir ne demek)

 1. Bekleme işine konu olmak
  Örnek: Tiyatrodan beklenen, oyunla seyirci arasında bir bağlantı kurmaktır. R. H. Karay
 2. (en) To be expected.

stand   US UK (nedir ne demek)

 1. Kullanılmadığı zamanlarda gitarı dengede tutmak için altına yerleştirilen sehpa.
 2. (en) Act of standing; halt; position; stance, point of view; defensive effort; raised platform; kiosk which sells or distributes items; taxi station; piece of furniture on which items are stored or displayed; seat for witnesses during a court trial.
 3. Dikilmek, ayakta durmak, ayağa kalkmak, kalmak, durmak, bulunmak, dayanmak, katlanmak, direnmek, göğüs germek, karşı koymak, devam etmek, sineye çekmek, üstlenmek, desteklemek, ısmarlamak, ihtiyaç duymak, kanıtlamak, çekilmek
 4. Ayakta durmak, kaim olmak
 5. Durmak, ayakta kalmak
 6. Kalmak, baki kalmak
 7. Sebat etmek, tahammül etmek, çekmek, dayanmak
 8. Sabit olmak
 9. İnat etmek, ayak diremek
 10. Olmak, bulunmak
 11. Durmak
 12. Uymak, uygun gelmek
 13. Aday olmak
 14. Gitmek, yol tutmak, doğrulmak
 15. Belirli bir ölçü uzunluğunda olmak
 16. Kalkmak, dikilmek
 17. Muteber kalmak
 18. Durdurmak, dikmek
 19. Yön göstermek
 20. Dili
 21. Duruş
 22. Durak, durulacak yer
 23. Durum
 24. Saksı koymaya mahsus sehpa veya ayaklık
 25. Portmanto
 26. Satış tezgâhı veya masası, işporta
 27. Satıcının durduğu yer
 28. Tribün
 29. Mahkemede şahit yeri
 30. Bir kimsenin bulunduğu yer
 31. İşlemez durum, çıkmaz
 32. Turnedeki tiyatro ekibinin kısa bir zaman kaldığı şehir
 33. Ormanda yetişen ağaçlar
 34. Belirli bir tarlada bulunan ekin
 35. Takım

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015