NND Sözlük

Ana Sayfa > baskı resim nedir, baskı resim ne demek (baskı resim nnd)

baskı resim nedir, baskı resim ne demek?

baskı resim

 1. Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim.

baskı (nedir ne demek)

 1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu
  Örnek: Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı. A. Ş. Hisar
 2. Bası sayısı.
 3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri.
 4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı.
 5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
  Örnek: Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık. N. Cumalı
 6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
 7. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.
 8. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
 9. (…)
 10. Tutma görevi alınan karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacı ile uygulanan yakın savunma türü.
 11. (en) Majorant.
 12. (en) Stress.
 13. (en) Typographic.
 14. (en) Edition.
 15. (en) Print.
 16. (en) Printing.
 17. (en) Press.
 18. (en) The press.
 19. (en) Oppression.
 20. (en) Pressure.
 21. (en) Restraint.
 22. (en) Discipline.
 23. (en) Arm-Twisting.
 24. (en) Coaction.
 25. (en) Coercion.
 26. (en) Compulsion.
 27. (en) Constraint.
 28. (en) Crackdown.
 29. (en) Crush.
 30. (en) Duress.
 31. (en) Force.
 32. (en) Heat.
 33. (en) İmpression.
 34. (en) Leverage.
 35. (en) Repression.
 36. (en) Screw.
 37. (en) Squeeze.
 38. (en) İssue.
 39. (en) Transfer.
 40. (en) İmprint.
 41. (en) Number of copies printed.
 42. (en) Bailing press.
 43. (en) Stamp.
 44. (en) Compression.
 45. (en) Brake.
 46. (en) Squeezing.
 47. (en) Squeezer.
 48. (en) Set hammer.
 49. (en) Mintage.
 50. (en) Punch.
 51. (en) Swage block.
 52. (en) Actual coercion.
 53. (en) İmplied coercion.
 54. (al) Majorante
 55. (fr) Majorante

bask   US UK (nedir ne demek)

 1. (en) To lie in warmth; to be exposed to genial heat.
 2. (en) To warm by continued exposure to heat; to warm with genial heat.
 3. (en) Be exposed; 'The seals were basking in the sun'.
 4. (en) Derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; 'She relished her fame and basked in her glory'.
 5. Güneşlenmek, tatlı bir slcaklığın karşısında uzanmak
 6. Zevk verici bir durumun tadınl çıkarmak
 7. Bir şeyi güneşe veya ateşe tutmak.
 8. Güneşlenmek; tadını çıkarmak

resim (nedir ne demek)

 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
  Örnek: Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı. T. Buğra
 2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
 3. Fotoğraf
 4. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
 5. Tören.
 6. Bir canlıresim için çizilenresimlerin her biri. TV
 7. Almaç görüntülüğünde, görüntülüğün üst satırdan alt satıra değin taranması sonunda oluşan görüntü
 8. İzleyicinin almaç görüntülüğünde gördüğü, izlediği görüntünün en ufak birimi.
 9. Bk. görüntü
 10. Film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri
 11. Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarınıresimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazandırmak; sanat yapıtlarını değerlendirmek için gerekli ölçüleri kavramaları konusunda onlara yardımcı olmak; boş zamanlarını yararlı biçimde geçirmelerini sağlayacak güzel bir uğraşı alanını sevdirmek amacıyla türlü okul programlarında yer alan ders.
 12. (en) Picture, frame, image, photographie image, film image, single frame,.
 13. (en) Cartoon, drawing, 3-.
 14. (en) Television picture (image).
 15. (en) Picture.
 16. (en) Pictorial.
 17. (en) Figure.
 18. (en) Drawing.
 19. (en) Painting.
 20. (en) Photo.
 21. (en) İmage.
 22. (en) İllustration.
 23. (en) Tableau.
 24. (en) Tablature.
 25. (en) Dues.
 26. (en) Effigy.
 27. (en) Likeness.
 28. (en) Pattern.
 29. (en) Valentine.
 30. (en) Photograph.
 31. (en) Design.
 32. (en) Photo fotoğraf.
 33. (en) Toll.
 34. (en) Duty.
 35. (en) Fresco.
 36. (en) Mosaic.
 37. (en) Print.
 38. (en) Art of drawing or painting pictures.
 39. (en) İmpost.
 40. (en) Ceremony.
 41. (en) Plan.
 42. (en) Chart.
 43. (en) Drafting.
 44. (en) Plotting.
 45. (en) Draught.
 46. (en) Graphic.
 47. (en) Plate.
 48. (en) Aspect.
 49. (en) Device.
 50. (en) Levy.
 51. (en) Rate.
 52. (en) Charge.
 53. (en) Excise.
 54. (al) Bild, Filmbild, Einzelbild, Vollbild, Aufnahme,
 55. (al) Zeichnung, "Cartoon", 3-
 56. (al) Fernsehbild
 57. (fr) Photogramms, vue, cadre, image,
 58. (fr) Dessin, "cartoon",
 59. (fr) İmage de télévision

görüntü (nedir ne demek)

 1. Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
 2. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
 3. Manzara.
 4. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
 5. Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
 6. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.
 7. Bir nesnenin çeşitli noktalarından çıkan ışık ışınlarının, bir ışıksal dizgeden geçtikten sonra oluşturdukları biçim.
 8. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş.
 9. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna gibi araçlarla oluşturulan resmi; herhangi bir nesnenin bazı ışık olayları sonucu elde edilen resmi. Sinem
 10. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıylagörüntülüğe art arda düşürülmesi sonunda devinimin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş;görüntülük üzerindeki devinimli resimler bütünü. TV
 11. Almaçgörüntülüğünde, elektron demetinin oluşturduğu devinimli resimler bütünü.
 12. Bir nesnenin sureti veya tekrar meydana gelmesi.
 13. Işınların etkisi veya mercek vasıtasıyla meydana gelen görüntü.
 14. Film ya da şerit filmde tek bir devinimi belirten resim.
 15. (en) İmage, 2-.
 16. (en) İmage.
 17. (en) Display.
 18. (en) Look.
 19. (en) Spectre.
 20. (en) Specter.
 21. (en) Blip.
 22. (en) Video.
 23. (en) Picture.
 24. (en) Sight.
 25. (en) View.
 26. (en) Outlook.
 27. (en) Semblance.
 28. (en) Spectacle.
 29. (en) Phantom.
 30. (en) Frame.
 31. (en) Vision.
 32. (en) Spector.
 33. (en) Apparition.
 34. (en) Mirror image.
 35. (en) Presence.
 36. (en) Tableau.
 37. (al) Bild
 38. (al) Bild, Schirmbild
 39. (fr) İmage

gravür (nedir ne demek)

 1. Ağaç, taş, metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği.
 2. Bu teknikle yapılmış resim.
 3. Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi.
 4. (en) Etching.
 5. (en) Gravure.
 6. (en) Engraving.

kazıma (nedir ne demek)

 1. Kazımak işi.
 2. Vücutta boşluklar içinde bulunan yabancı cisimleri, hasta veya zararlı sayılan dokuları kazıyarak almak, kürtaj.
 3. Yapıştırılacak filmin üstündeki duyarkatı, kazıyıcı yardımıyla sıyırma.
 4. (en) Scrape, scraping.
 5. (en) Scrape.
 6. (en) Scraping.
 7. (en) Engraving.
 8. (en) Shaving.
 9. (en) Graveness.
 10. (en) Curettage.
 11. (en) Curetting.
 12. (al) Schabe
 13. (fr) Grattage, raclage

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.018