NND Sözlük

Ana Sayfa > bark nedir, bark ne demek (bark nnd)

bark nedir, bark ne demek?

bark   US UK

 1. "Ev, mülk, aile, çoluk çocuk" anlamlarındaki ev bark birleşik sözünde geçen bir söz.
 2. (en) The exterior covering of the trunk and branches of a tree; the rind.
 3. (en) Specifically, Peruvian bark.
 4. (en) To strip the bark from; to peel.
 5. (en) To abrade or rub off any outer covering from; as to bark one's heel.
 6. (en) To girdle.
 7. (en) To cover or inclose with bark, or as with bark; as, to bark the roof of a hut.
 8. (en) To make a short, loud, explosive noise with the vocal organs; said of some animals, but especially of dogs.
 9. (en) To make a clamor; to make importunate outcries.
 10. (en) The short, loud, explosive sound uttered by a dog; a similar sound made by some other animals.
 11. (en) Now applied poetically to a sailing vessel or boat of any kind.
 12. (en) The tough exterior covering of a woody root or stem that protects the tree from injury caused by insects and other animals, by other plants, by disease and by fire.
 13. (en) The skin or covering of branches and roots of a tree.
 14. (en) Technically, the tissue comprised of phloem, phelloderm, cork cambium, and cork external of the vascular cambium Bark occurs in plants that have secondary growth.
 15. (en) Small sailing ship.
 16. (en) An older term used to describe the decarburized skin that develops on steel bars heated in a non-protective atmosphere.
 17. (en) In Aubrey's time barque meant barque-rigged, i e fore and aft on the mizzen.
 18. (en) An interval of frequency equal to a critical band width.
 19. (en) See Girdle, ,.
 20. (en) Three-Masted vessel, having her foremast and mainmast square-rigged, and her mizzenmast schooner- rigged.
 21. (en) Sailing ship with 3 masts the sound made by a dog a noise resembling the bark of a dog tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants tan with bark tannins speak in an unfriendly tone; 'She barked into the dictaphone' make barking sounds; 'The dogs barked at the stranger' remove the bark of a tree cover with bark.
 22. (en) Tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants.
 23. (en) Noise resembling the bark of a dog.
 24. (en) Sailing ship with 3 masts.
 25. (en) The sound made by a dog.
 26. (en) Speak in an unfriendly tone; 'She barked into the dictaphone'.
 27. (en) Cover with bark.
 28. (en) Remove the bark of a tree.
 29. (en) Make barking sounds; 'The dogs barked at the stranger'.
 30. (en) Tan with bark tannins.
 31. (en) The stuff on the outside of wood Bark is not actually wood! Its main job is to protect the wood.
 32. (en) The protective outer layer of the roots, trunk and branches of a tree or woody plants Bark may be thick and rough or thin, smooth and papery.
 33. (en) The living tissue outside the vascular cambium in a woody stem It is composed of phloem tissues, which occur as living inner and dead outer zones.
 34. (en) Outward covering of the tree.
 35. (en) Areas of fiber from outside a tree.
 36. (en) Basically a regular kid.
 37. (en) Outermost layers of a woody stem, including all the living and non-living tissues outside the cambium.
 38. (en) 138 :a small sailing ship : a sailing ship of three or more masts with the aft most mast fore-and-aft rigged and the others square-rigged : a craft propelled by sails or oars.
 39. (en) An uncommon practice for most of us Used wisely, you can scare the CRAPOLA out of unsuspecting people Best use is for you black Chows in the dark Stand still and watch people get close then suddenly BARK Then, watch out for the smell of soiled human pants.
 40. (en) Ship with square rigged sails on the main and fore masts and fore-and-aft sails the mizzenmast.
 41. Havlama, köpek havlamasına benzer ses
 42. Öksürük
 43. Havlamak
 44. Havlamaya benzer sesler çıkarmak
 45. Yüksek sesle konuşmak veya bağırmak
 46. (argo) bir eğlence yerinin kapısında çığırtkanlık etmek
 47. Öksürmek
 48. Kabuk
 49. Ağaç kabuğu
 50. Kabuğunu soymak
 51. Tabaklamak.
 52. Havlamak; bağırmak, çığırtkanlık yapmak; kabuğunu soymak, soymak, sıyırmak, öksürmek

mülk (nedir ne demek)

 1. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mal.
 2. Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı.
 3. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.
 4. Özgülük.
 5. Bk. durağan değer
 6. Bk. yurtluk
 7. Bk. özelge
 8. (en) Real property.
 9. (en) Territory.
 10. (en) Building estate.
 11. (en) Real estate.
 12. (en) Possessions.
 13. (en) Property.
 14. (en) Possession.
 15. (en) Premises.
 16. (en) Estate.
 17. (en) Asset.
 18. (en) Condo.
 19. (en) Demesne.
 20. (en) Domain.
 21. (en) Freehold.
 22. (en) Hereditament.
 23. (en) Landed property.
 24. (en) Tenement.
 25. (en) Country estate.
 26. (en) Freehold property.
 27. (en) Holding of land.
 28. (en) İndividual property.
 29. (en) Landed estate.
 30. (en) Mackallow.

aile (nedir ne demek)

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
  Örnek: En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı. O. C. Kaygılı
 3. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 4. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 5. Eş, karı.
 6. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 7. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında benzer cinslerin bir araya gelmesiyle oluşan kategori, familya.
 11. (en) House.
 12. (en) Kindred.
 13. (en) Household.
 14. (en) Family.
 15. (en) Domestic.
 16. (en) Stirpes.
 17. (en) Relations.
 18. (en) Stirps.
 19. (en) Brood.
 20. (en) Next of kin.
 21. (en) Menage.
 22. (en) Wife.
 23. (en) People.
 24. (fr) Famille

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011