NND Sözlük

Ana Sayfa > bale nedir, bale ne demek (bale nnd)

bale nedir, bale ne demek?

bale   US UK

 1. Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.
 2. Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğu.
 3. 1-Danslı sahne yapıtı. 2 - Dansçılar topluluğu. 3 - Opera ve operetlerde danslı geçiş. 4 - Bir dans topluluğunun önceden saptanmış düzene göre, uyumlu bir biçimde dans ettikleri gösteri. 5 - Parmak ucu dansı.
 4. Erkeğin karısı, zevce. (Osmanlıca'da yazılışı: ba'le)
 5. (en) To make up in a bale.
 6. (en) Misery; calamity; misfortune; sorrow.
 7. (en) Package of wool, compactly compressed, warped in a protective cover One or more bales can make up a sale lot A bale of wool is 1 25 meters high, up to 204 kg and is one cubic meter in capacity.
 8. (en) Bag, sack, square or oblong package into which fiber is compressed The size and weight of a bale is variable.
 9. (en) Compacted and bound cube of recycled material.
 10. (en) Large rectangular shaped compressed package of waste paper, rag, pulp etc Bale dimensions and weight varies widely depending on the baling material and handling capabilities.
 11. (en) Large compressed, bound, and often wrapped bundle of a commodity, such as cotton or hay.
 12. (en) Solid, compressed stack of pulp or paper sheets.
 13. (en) Large block of crushed PET bottles held together tightly with plastic strapping Recycled PET bales can hold more than 9,600 bottles and weigh more than 1,200 pounds each.
 14. (en) Densified and bound cube of recyclable material or solid waste, such as paper, cardboard, or metal.
 15. (en) Large bundle of compressed and bound goods, such as cotton.
 16. (en) Fitting on the end of a spar, such as the boom, to which a line may be fed.
 17. (en) Compressed pack of wool/cotton/cloth of a convenient form for transit The heavily compressed bale is also less fire hazardous.
 18. (en) Ballet.
 19. (en) See Bail, , to lade.
 20. (en) Evil; an evil, pernicious influence; something causing great injury.
 21. (en) Large bundle bound for storage or transport make into a bale; 'bale hay'.
 22. (en) Large bundle bound for storage or transport.
 23. (en) City in northwestern Switzerland.
 24. (en) Make into a bale; 'bale hay'.
 25. (en) The end product of a compaction process that is used to decrease the volume that material occupies by increasing the density and weight Bales are typically 3' x 4' x 5' and must be bound with plastic stripping or wire to keep from falling apart.
 26. (en) Large bundle, as in: The hay was collected together and compressed into a bale.
 27. (en) Compressed block of grass usually weighing in from a 1- 10 kilos from source.
 28. (en) Open air pavilion.
 29. (en) Harm or disaster; sorrow, woe; something which is harmful.
 30. (en) Sorrow, grief [OE Angl balu].
 31. (fr) Ballet
 32. Balya, denk
 33. Balya yapmak, denk bağlamak.
 34. Balyalamak, balya yapmak; suyunu boşaltmak (kayık)

bel   US UK (nedir ne demek)

 1. İşaret.
 2. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm
  Örnek: Kolum, boynundan beline doğru kayıyor. Y. Z. Ortaç
 3. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi.
 4. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası.
 5. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer.
 6. Geminin orta bölümü.
 7. Meni.
 8. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı.
 9. Ses şiddetiyle ilgili birim.
 10. Vücudun göğüs ile karın bölgeleri arasında kalan kuşak kısmı.
 11. Yutma. Emme.
 12. Bilakis, belki, katiyyetle, ihtimaldir, öyle, dahi kelimeleri manasına tercüme edilir. İ'rab edatıdır.
 13. (en) Waist.
 14. (en) Middle.
 15. (en) Saddle.
 16. (en) The small of the back.
 17. (en) Sperm.
 18. (en) The Babylonian name of the god known among the Hebrews as Baal.
 19. (en) See Baal.
 20. (en) Thorny rutaceous tree of India, and its aromatic, orange-like fruit; called also Bengal quince, golden apple, wood apple.
 21. (en) The fruit is used medicinally, and the rind yields a perfume and a yellow dye.
 22. (en) Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil a logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 23. (en) Logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 24. (en) Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil.
 25. (en) The base-10 logarithm of the ratio of two power values The basis for the more-common term decibel: One bel equals 10 decibels.
 26. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels.
 27. (en) The fundamental division of a logarithmic scale for expressing the ratio of two amounts of power, the number of bels denoting such a ratio being the logarithm to the base 10 of this ratio.
 28. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm 10 ; 2 logarithm 10 ; and 2 logarithm 10 See dB.
 29. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm sub 10 of P sub 1/P sub 2):2 logarithm sub 10 ; and 2 logarithm sub 10 See dB.
 30. (en) Dimensionless unit for expressing the ratio of two values of power, being the logarithm to the base 10 of the power ratio , is 10 times the logarithm to the base 10 of the power ratio A bel is 10 decibel.
 31. (en) Belarus.
 32. (en) Equal to 10 decibels, see decibel.
 33. (en) Business Establishment Listing.
 34. (en) Measurement of sound intensity named in honor of Alexander Graham Bell First used to relate intensity to a level corresponding to hearing sensation.
 35. (en) Title meaning Lord The Babylonian God Marduk was refered to as Bel.
 36. (en) Named for Alexander Graham Bell, who did the original scientific investigations; Also see decibel.
 37. (en) Stylized creeper pattern.
 38. (en) The Babylonian-Assyrian version of Baal, a common name for Marduk, chief god of Babylon , sometimes called Merodach by the Jews.
 39. (en) Loins.
 40. (en) Middle of the back.
 41. (en) Loin.
 42. (en) Grubber.
 43. (en) Paddle.
 44. (en) Spade.
 45. (en) Come.
 46. (en) Semen.
 47. (en) Spunk.
 48. (fr) Ceinture
 49. Kls Belgium.
 50. Güç düzeyi farki birimi

hafif (nedir ne demek)

 1. Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
 2. Güç veya yorucu olmayan, kolay.
 3. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa.
 4. Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek)
  Örnek: Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi. S. F. Abasıyanık
 5. Kalınlığı veya yoğunluğu az olan
  Örnek: Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi. M. Ş. Esendal
 6. Etkisi az olan, sert karşıtı.
 7. Önemli olmayan.
 8. Çabuk uyanılan (uyku).
 9. Ağır olmayan. Hafif. Yeğni.
 10. (en) Bland.
 11. (en) Casual.
 12. (en) Feathery.
 13. (en) Gentle.
 14. (en) Thin.
 15. (en) Light yeğni.
 16. (en) Easy.
 17. (en) Light (in weight.
 18. (en) Slightly.
 19. (en) Crepe.
 20. (en) Demi saison.
 21. (en) Airy.
 22. (en) Wishy-washy.
 23. (en) Unsound.
 24. (en) Blancmange.
 25. (en) Light.
 26. (en) Lightweight.
 27. (en) Slight.
 28. (en) Lightly.
 29. (en) Weak.
 30. (en) Cushy.
 31. (en) Distant.
 32. (en) Dulcet.
 33. (en) Feeble.
 34. (en) Feint.
 35. (en) Frail.
 36. (en) Frivolous.
 37. (en) Lenient.
 38. (en) Loose.
 39. (en) Mild.
 40. (en) Piano.
 41. (en) Small.
 42. (en) Soft.
 43. (en) Subdued.
 44. (en) Tenuous.
 45. (en) Unsubstantial.
 46. (en) Digestible.
 47. (en) Easy of digestion.
 48. (en) Easy kolay.
 49. (en) Dilute.
 50. (en) Dull.
 51. (en) Unimportant.
 52. (en) İnsignificant.
 53. (en) Flighty hoppa.
 54. (en) Light in weight.
 55. (en) Flight.
 56. (en) Amoral.
 57. (en) Dinky.
 58. (en) Rare.
 59. (en) Serous.
 60. (en) Washy.
 61. (en) Weightless.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015