NND Sözlük

Ana Sayfa > bağımlı değişken nedir, bağımlı değişken ne demek (bağımlı değişken nnd)

bağımlı değişken nedir, bağımlı değişken ne demek?

bağımlı değişken

 1. Bağımsız değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak farklılık gösteren değişken, cevap değişkeni, sonuç değişkeni.
 2. (bağlanım çözümlemesi) Bir ya da birden çok değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı kurulan değişken. Başka bir deyişle, bağımsız değişkenlerle açıklanabilen ya da kestirilmek istenen değişken, anlamdaş açıklanan değişken, bağlanan değişken, önkestirilen değişken, yanıt değişkeni.
 3. (en) Dependent variable.

bağımlı (nedir ne demek)

 1. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.
 2. Sigara, uyuşturucu madde vb.ne aşırı derecede düşkün.
 3. Gayr -i müstakil, müstakil olmayan. ~ elmen:fer'î zi'l- yed.
 4. (en) Dependent.
 5. (en) Addicted.
 6. (en) Hooked.
 7. (en) Subsidiary.
 8. (en) İn the bondage of vice.
 9. (en) Clinging.
 10. (en) Confirmed.
 11. (en) Habitual.
 12. (en) İnveterate.
 13. (en) Subject.
 14. (en) Linked.
 15. (en) Addict.
 16. (en) İnterdependent.
 17. (en) Freak.
 18. (en) Given to.
 19. (en) Reliant.

değişken (nedir ne demek)

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
  Örnek: Sağlık bakımından canına okuyan kentler de, değişken rüzgârlara açık kentler oluyor. H. Taner
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).
 11. Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile olgulara verilen genel ad.
 12. (en) Variable.
 13. (en) Changeable.
 14. (en) Flexible.
 15. (en) Changeful.
 16. (en) Unstable.
 17. (en) Unsteady.
 18. (en) Uncertain.
 19. (en) Choppy.
 20. (en) İnconstant.
 21. (en) İnconsistent.
 22. (en) Mobile.
 23. (en) Capricious.
 24. (en) Erratic.
 25. (en) Fickle.
 26. (en) Fitful.
 27. (en) Flexile.
 28. (en) Fluid.
 29. (en) İncalculable.
 30. (en) İnequable.
 31. (en) Labile.
 32. (en) Mercurial.
 33. (en) Mutable.
 34. (en) Protean.
 35. (en) Shifting.
 36. (en) Sliding.
 37. (en) Flighty.
 38. (en) Floating.
 39. (en) Moody.
 40. (en) Uneven.
 41. (en) Varied.
 42. (en) Volatile.
 43. (en) Wanton.
 44. (en) Wayward.
 45. (en) Factor.
 46. (en) Kaleidoscope.
 47. (en) Variant.
 48. (al) Veränderlicher
 49. (fr) Variable

bağımsız (nedir ne demek)

 1. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
  Örnek: Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı. N. Cumalı
 2. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse
  Örnek: ... Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre, üye alınır. Anayasa
 3. Milletvekili.
 4. Bağımsız milletvekili.
 5. Müstakil. ~ elmen: aslî zi'l -yed.
 6. (en) Maverick.
 7. (en) Autonomous.
 8. (en) Stand-Alone.
 9. (en) Detached.
 10. (en) Unattached.
 11. (en) Unconnected.
 12. (en) Free.
 13. (en) İndependent.
 14. (en) Distanced.
 15. (en) Sovereign.
 16. (en) Crossbench.
 17. (en) Cross bencher.
 18. (en) Frc- floating.
 19. (en) On one's own.
 20. (en) Substantive.
 21. (en) Unaffiliated.
 22. (en) Uncommitted.

değişke (nedir ne demek)

 1. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.
 2. Çalgıların genel görünümlerinin veya bazı parçalarının kişiye özel olarak değiştirilmesi.
 3. Bir sıklık dağılımının ortalama çevresindeki ikinci beklemi olan bir yayılma ölçüsü: (…)
 4. (en) Variance.
 5. (en) Modification.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012