NND Sözlük

Ana Sayfa > bütçe kısıtı nedir, bütçe kısıtı ne demek (bütçe kısıtı nnd)

bütçe kısıtı nedir, bütçe kısıtı ne demek?

bütçe kısıtı

 1. Neoklasik tüketici dengesi çözümlemesinde faydanın ençoklaştırılması sırasında tüketicinin karşılaştığı gelir harcama kısıtı.
 2. (en) Budget constraint.

bütçe (nedir ne demek)

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
  Örnek: Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı. S. Ayverdi
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. (en) Budget.
 9. (en) Supply.
 10. (en) İncome.
 11. (en) The estimates.

ödeneklik (nedir ne demek)

 1. Devletin, ilin ya da bir kuruluşun, bir aile ya da kişinin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini çeşit ve ayrıntılarıyle gösteren çizelge,
 2. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar.
 3. Belirli bir dönem için önceden oranlanan gelir ve gider çizelgesi.
 4. (en) Budget.
 5. (fr) Budget

kısıt (nedir ne demek)

 1. Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması.
 2. Bunama, mahkûm olma vb. sebeplerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir.
 3. Bk.Kısıtlayıcı.
 4. (en) Constraint.
 5. (en) Putting an incompetent person under the care of a guardian.
 6. (en) Appointing a caretaker for the goods of an incompetent or imprisoned person.

neoklasik (nedir ne demek)

 1. (en) [neoklasik] adj. neoclassical.
 2. (en) Neoclassical.

tüketici (nedir ne demek)

 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
  Örnek: Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır. Anayasa
 2. Bitiren, mahveden.
 3. Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi.
 4. Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar.
 5. (en) Consumer müstehlik.
 6. (en) Enjoyer.
 7. (en) Depletory.
 8. (en) Consumer.
 9. (en) User.
 10. (en) Consuming.
 11. (en) Exhausting.
 12. (fr) Consommateur

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.016