NND Sözlük

Ana Sayfa > bütçe denetimi nedir, bütçe denetimi ne demek (bütçe denetimi nnd)

bütçe denetimi nedir, bütçe denetimi ne demek?

bütçe denetimi

 1. Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının yasal yerindelik, mali ve başarım açısından Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi.
 2. (en) Budget control.

bütçe (nedir ne demek)

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
  Örnek: Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı. S. Ayverdi
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. (en) Budget.
 9. (en) Supply.
 10. (en) İncome.
 11. (en) The estimates.

ödeneklik (nedir ne demek)

 1. Devletin, ilin ya da bir kuruluşun, bir aile ya da kişinin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini çeşit ve ayrıntılarıyle gösteren çizelge,
 2. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar.
 3. Belirli bir dönem için önceden oranlanan gelir ve gider çizelgesi.
 4. (en) Budget.
 5. (fr) Budget

denetim (nedir ne demek)

 1. Denetleme
  Örnek: Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Anayasa
 2. Denetlik yardımıyla görüntünün ya da sesin niteliğini izleme işi.
 3. Bk. denetleme
 4. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işi.
 5. (en) [İng.Monitoring.
 6. (en) İnspection.
 7. (en) Auditing, control.
 8. (en) Control.
 9. (en) Check.
 10. (en) Test.
 11. (en) Audit.
 12. (en) Review.
 13. (en) Superintendence.
 14. (en) Governance.
 15. (en) Discipline.
 16. (en) Charge.
 17. (en) Supervision.
 18. (en) Censure.
 19. (en) Censorship.
 20. (en) Auditing.
 21. (al) Kontroll, Betriebsaufsicht, Überwachung
 22. (fr) Contrôle

yürütme (nedir ne demek)

 1. Kanunları uygulama işi, icra
  Örnek: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Anayasa
 2. Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.
 3. Yürütmek işi.
 4. (en) Executive.
 5. (en) Propulsion.
 6. (en) Execution.
 7. (en) Law enforcement.
 8. (en) Making sb walk.
 9. (en) Carrying out.
 10. (en) Exercise.
 11. (en) İmplementation.
 12. (en) Putting into operation.

yasama (nedir ne demek)

 1. Yasa koyma, yasa yapma, teşri.
 2. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.
 3. (en) Checks and balances.
 4. (en) Making laws.
 5. (en) Legislative.
 6. (en) Legislation.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011