NND Sözlük

Ana Sayfa > atom nedir, atom ne demek (atom nnd)

atom nedir, atom ne demek?

atom   US UK

 1. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli kimyasal birleşikleri yani molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 2. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 3. Bk. öğecik
 4. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 5. Bir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.
 6. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 7. Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 8. Eski Yunan filozoflarına göre, gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 9. (en) An ultimate indivisible particle of matter.
 10. (en) An ultimate particle of matter not necessarily indivisible; a molecule.
 11. (en) Constituent particle of matter, or a molecule supposed to be made up of subordinate particles.
 12. (en) The smallest particle of matter that can enter into combination; one of the elementary constituents of a molecule.
 13. (en) Anything extremely small; a particle; a whit.
 14. (en) The smallest particle into which a chemical element can be divided and still retain the properties characteristic of the element; consists of a central core or nucleus composed of PROTONs and NEUTRONs, encircled by one or more ELECTRONs that move around the nucleus in characteristic orbits whose distance from the nucleus depends on their energy.
 15. (en) The smallest unit of an element.
 16. (en) The smallest particle of an element that retains any of the properties of the element.
 17. (en) Basic unit of matter It is the smallest particle of an element that still has the characteristics of that element Every atom has a positively charged central nucleus, surround by a number of negatively charged electrons More about atoms.
 18. (en) The smallest part of an element that has all the properties of the element.
 19. (en) The basic building block of all matter The smallest particle of an element that has the same properties as the element It consists of a central core called the nucleus that is made up of protons and neutrons Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus.
 20. (en) Building block of matter, the smallest particle that has the chemical characteristics of a particular chemical element It contains a nucleus of protons and neutrons surrounded by a cloud of electrons.
 21. (en) The smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction.
 22. (en) The smallest particle of an element that can exist either alone or in combination with similar particles of the same element or a different element.
 23. (en) The smallest component of an element having all the properties of the element.
 24. (en) Particle of matter indivisible by chemical means It is the fundamental building block of molecules It consists of a positively charged nucleus and orbiting electrons The number of electrons is the same as the number of protons in the nucleus.
 25. (en) The smallest particle of an element having the chemical properties of that element; the fundamental building block of matter.
 26. (en) The smallest particle of an element.
 27. (en) The smallest particle of an element that cannot be divided or broken up by chemical means It consists of a central core of protons and neutrons called the nucleus Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus.
 28. (en) The smallest particle of an element that cannot be divided or broken up by chemical means It consists of a central core of protons and neutrons, called the nucleus Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus.
 29. (en) The smallest particle of matter into which an element can be resolved by chemical means; retains the same chemical properties as the original element.
 30. (en) The smallest unit of a chemical element that can still retain the properties of that element Atoms combine to form molecules, and they themselves contain several kinds of smaller particles An atom has a dense central core consisting of positively charged particles and uncharged particles Negatively charged particles are scattered in a relatively large space around this nucleus and move about it in orbital patterns at extremely high speeds An atom contains the same number of protons as electrons and thus is electrically neutral and stable under most conditions.
 31. (en) The smallest particle that makes up all matter and yet retains the chemical properties of the element.
 32. (en) The smallest particle of an element that still retains the characteristics of that element Every atom consists of a positively charged central nucleus, which carries nearly all the mass of the atom, surrounded by a number of negatively charged electrons, so that the whole system is electrically neutral See Electron, Element, Nucleus.
 33. (en) Atom , atomy , corpuscle.
 34. (en) Atom.
 35. (en) To reduce to atoms.
 36. (en) Tiny piece of anything the smallest component of an element having the chemical properties of the element.
 37. (en) Particle.
 38. (en) The smallest component of an element having the chemical properties of the element.
 39. (en) Tiny piece of anything.
 40. (en) The smallest particle of an element that can exist either alone or in combination Composed of an electron cloud and a central nucleus.
 41. (en) The smallest particles of an element that can exist either alone or in combination, considered a source of vast potential energy.
 42. (en) The smallest unit of an element It consists of a nucleus containing one or more protons , surrounded by an equal number of electrons.
 43. (en) The smallest indivisible unit of matter that retains the properties of an element.
 44. (en) The smallest particle that retains all the chemical properties of a given element.
 45. (en) The smallest particle of an element which can exist alone or enter into a chemical combination.
 46. (al) Atom
 47. (fr) Atom
 48. Atom, zerre, cevher
 49. Çok küçük miktar.
 50. Atom, zerre, çok az miktar

öğecik (nedir ne demek)

 1. Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.
 2. Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.
 3. (en) Atom.
 4. (al) Atom
 5. (fr) Atome

birkaç (nedir ne demek)

 1. Çok olmayan, az sayıda, az
  Örnek: Sade birkaç, nöbetçi görünüyordu. Y. K. Beyatlı
 2. (en) Some.
 3. (en) Various.
 4. (en) Several.
 5. (en) Number of.
 6. (en) One or two.

tür (nedir ne demek)

 1. Çeşit, cins.
 2. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm.
 3. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram.
 4. Türlü.
 5. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram. // Ama bu cins kavramı, kendi üzerinde bir başka cins varsa, yenidentür durumuna gelir ve bu böyle sürüp gidebilir. Mantık diliyle: Bir A sınıfı , bir başka sınıfın, B sınıfının kapsamı içindeki bir bölümü kurduğunda: B cinstir, A datür. (Ör. Hayvan canlı varlık karşısındatürdür, aslan karşısında cinstir.)
 6. Birbirinden üreyen ve dirimbilimsel açıdan akraba olan canlı varlıklar öbeği. (Ör. Arslan ya da insan.
 7. Kimyada atom, molekül, iyon veya radikale verilen genel ad.
 8. Biyolojide cinslerin ayrıldığı alt bölüm.
 9. Kalıtsal yapıya bağlı olarak ortak karakterlere sahip olan ve kendi aralarında birleştirildiklerinde döl verme yeteneğinde yavrular elde edilen bireylerin oluşturduğu hayvan grupları.
 10. Birbirlerine benzeyen, yalnızca kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerin oluşturduğu canlı grubu, spesiyes.
 11. (en) Type.
 12. (en) Cast.
 13. (en) Description.
 14. (en) Form.
 15. (en) Family.
 16. (en) Door.
 17. (en) Sort.
 18. (en) Kind.
 19. (en) Variety.
 20. (en) Species.
 21. (en) Genus.
 22. (en) Breed.
 23. (en) Class.
 24. (en) Genre.
 25. (en) Persuasion.
 26. (en) Race.
 27. (en) Sort of.
 28. (en) Strain.
 29. (en) Stripe.
 30. (en) Nature.
 31. (en) Range.
 32. (en) Stamp.
 33. (fr) Espèce
 34. (la) Species

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011