NND Sözlük

Ana Sayfa > atma döngüsü nedir, atma döngüsü ne demek (atma döngüsü nnd)

atma döngüsü nedir, atma döngüsü ne demek?

atma döngüsü

 1. İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışları yapılan 2. 50 m. çapında (çekiç atmada 2.13, 5 m.), çevresi 76 mm. lik metal yada demirle kuşatılmış, tabanı sert, yuvarlak alan.
 2. (en) Circle.
 3. (al) Stoos-und Wurfkreis
 4. (fr) Cercle

atma (nedir ne demek)

 1. Atmak işi.
 2. (en) The soul which is considered immortal.
 3. (en) Inner Reality , , Soul, but also: body, spirit, senses End of the I-illusion; Self-remembrance in unity with Krishna Atma: 'the Sun of Suns, the Effulgence of Effulgences; it is the Supreme Light, the Swayamjyothi, the Self-effulgent' Atma: Unconquerable, indestructible, unlimited, the Existence-Knowledge-Bliss-wave of the ocean that is God.
 4. (en) Atma.
 5. (en) Throwing.
 6. (en) Projectile.
 7. (en) Throw.
 8. (en) Shoot.
 9. (en) Chuck.
 10. (en) Cast.
 11. (en) Ejectment.
 12. (en) Banishment.
 13. (en) Bragging.
 14. (en) Elimination.
 15. (en) Postpone.
 16. (en) Fling.
 17. (en) Heave.
 18. (en) Heaving.
 19. (en) Hurl.
 20. (en) İnset.
 21. (en) Ouster.
 22. (en) Pelt.
 23. (en) Volley.
 24. (en) Discharge.
 25. (en) Expulsion.
 26. (en) Projection.
 27. (en) Toss.
 28. (en) The act of throwing / expelling / boosting.
 29. (en) Crosspiece.
 30. (en) Blasting.
 31. (en) Blow-up.
 32. (en) Ballistic.
 33. (en) Warp.
 34. (en) Ejection.
 35. (en) Pulsation.
 36. (en) Rejection.
 37. (en) Launching.
 38. (en) Dropping.
 39. (en) Sling.
 40. (en) Bowing.
 41. (en) Trimming.
 42. (en) Surge.
 43. (en) Shunt.
 44. (en) Pitching.
 45. (en) Casting.
 46. (en) Shooting.
 47. (en) Universal spirit The divine Monad The seventh principle, so-called in the septenary constitution of man.
 48. (en) Another name for the Soul.
 49. (en) The spiritual principle.
 50. (en) Soul, an integral part of Brahma present in all.
 51. (en) The Self.
 52. (en) The self ;soul.

döngü (nedir ne demek)

 1. Kısır döngü.
 2. 1) Aynı ses sinyalinin kopyalama yoluyla sürekli tekrar etmesi. 2) Elektrik sinyalinin birbirine bağlı bir dizi bileşen üzerinde takip ettiği yol.
 3. Bk. çevrim
 4. Kuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresinde döndürme etkisini belirleyen yönleçsel nicelik;döngü, kuvvet ile yerlem yönlecinin yönleçsel çarpımına eşittir.
 5. (en) Moment, moment of force.
 6. (en) Cycle.
 7. (en) Loop.
 8. (en) Vicious circle kısırdöngü.
 9. (en) Circle.
 10. (en) Circular reasoning.
 11. (en) Rotation.
 12. (al) Moment
 13. (fr) Moment, moment d'une force

çevrim (nedir ne demek)

 1. Devir.
 2. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.
 3. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.
 4. Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç.
 5. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluşturan iletken aygıtlar ya da gereçler dizisi.
 6. Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (Herçevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. Örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş birçevrimdir. Bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedekiçevrim sayısına eşittir)
 7. (Özellikle) Bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda,çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. Yinelenimler genellikle saniyedeçevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir).
 8. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.
 9. İş elde etmek için motora yeni karışımın alınmasıyla başlayıp, yandıktan sonra dışarı atılmasına kadar olan işlemlerin,tümü.
 10. (en) Cycle.
 11. (en) Cycle devir.
 12. (en) Circuit devre.
 13. (en) Conversion.
 14. (en) Cycle, business cycle.
 15. (en) Circuit.
 16. (al) Schwingungszug
 17. (al) Kreis
 18. (al) Kreis, Schaltung
 19. (fr) Cycle
 20. (fr) Circuit , Schaltung

içinde (nedir ne demek)

 1. Süresince, zarfında
  Örnek: Bu yarım saat içinde evde neler geçti? Y. Z. Ortaç
 2. Ortamında
  Örnek: Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz. F. R. Atay
 3. ... ile dolu bir biçimde.
 4. (en) Full of.
 5. (en) Having.
 6. (en) Within (a limit.
 7. (en) Under (circumstances.
 8. (en) İncluded.
 9. (en) İnside of.
 10. (en) Within.
 11. (en) İnly.
 12. (en) Therein.
 13. (en) İnside.
 14. (en) Among.
 15. (en) Amongst.

disk   US UK (nedir ne demek)

 1. Atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak.
 2. Gramofon plağı.
 3. Omurları birbirine birleştiren ana madde.
 4. İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça.
 5. Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak.
 6. Atmada kullanılan, 2 kg. ağırlığında genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak. Kadınların kullandıklarıdisk 1 kg. ağırlığında olup daha küçüktür.s
 7. Her iki yüzü basık, yuvarlak cisim veya oluşum, diskus.
 8. Yuvarlak.
 9. (en) Disc.
 10. (en) In owls, the space around the eyes.
 11. (en) Discus; a quoit.
 12. (en) Flat, circular plate; as, a disk of metal or paper.
 13. (en) The circular figure of a celestial body, as seen projected of the heavens.
 14. (en) Circular structure either in plants or animals; as, a blood disk; germinal disk, etc.
 15. (en) The whole surface of a leaf.
 16. (en) The central part of a radiate compound flower, as in sunflower.
 17. (en) Part of the receptacle enlarged or expanded under, or around, or even on top of, the pistil.
 18. (en) The lower side of the body of some invertebrates, especially when used for locomotion, when it is often called a creeping disk.
 19. (en) Disk.
 20. (en) Something with a round shape like a flat circular plate.
 21. (en) In computing, a thin disk coated with magnet material, on which information can be recorded Sometimes spelled disc.
 22. (en) Round platter, or set of platters, of a magnetized medium organized into concentric tracks and sectors for storing data such as files See also disc.
 23. (en) The visible surface of the Sun projected against the sky.
 24. (en) Disk is a physical object used for storing data It will not forget its data when it loses power It is always used in conjunction with a disk drive Some disks can be removed from their drives, some cannot Generally it is possible to write new information to a disk in addition to reading data from it, but this is not always the case.
 25. (en) The surface of the Sun or other celestial body projected against the sky.
 26. (en) Medium for storing information Information stored on a disk remains there even when you turn your computer off, unlike information stored in memory A floppy disk can be inserted and removed from a floppy disk drive, whereas a hard disk is permanently mounted inside its drive.
 27. (en) Storage system for computers There are two types of disks in common use on computers: Floppy and Hard Floppy disks are the limited storage devices used to initally boot up your computer, and used by many as a convient way to loose data and spread viruses The name 'Floppy' comes from the flexible mylar used as a backing for the magnetic material, whereas hard disks use ridgid aluminum platters Many people mistakenly consider the 3 5' floppies 'Hard disks' because of their 'hard' shell surrounding the media, compared to the old 5 25' and 8' floppies, which were very clearly floppy This is incorrect, but understandable if you have never shreaded a 3 5' disk to see the guts.
 28. (en) Disk, or floppy disk, is small, square, and about the size of a baseball card It's usually made from plastic and metal, and you can keep information on it If you are listening to a song on the radio and want to save it for later, you might use a cassette to tape the song A disk works in a similar way, but with your computer.
 29. (en) Rotating magnetic media which supports direct or random access; cf floppy disk, hard disk.
 30. (en) Two-dimensional surface defined by an origin and two vectors that define the major and minor radii of the disk Defined by the TQ3DiskData data type.
 31. (en) Round, flat plastic or metal object, coated with a magnetic material, on which digital information can be recorded Compare with: disc See also: floppy disk, hard drive, disk.
 32. (en) Magnetic storage media.
 33. (en) Magnetic medium on which a computer stores information Disks include hard disk, floppy disk, removable disks, etc.
 34. (en) An electromagnetic storage medium for digital data.
 35. (en) Storage medium consisting of a spinning disk coated with magnetic material for recording digital information.
 36. (en) Magnetic recording medium A magnetically coated platter that stores programs and data files [The two main types of disks are hard disks and floppy disks.
 37. (en) The rotating platter on which data is stored in a hard drive It consists of a thin, ridged substrate of metal or glass on which is deposited a thin layer of magnetic material.
 38. (en) Disk is a circular-shaped material with a magnetic coating that can be used for storing data Most microcomputers have two types of disks: floppy disks and hard disks Floppy disks can be removed from the computer, while most hard drives are not removable.
 39. (en) Now a 3-1/2' flexible magnetic platter onto which data can be stored, contained within a rigid plastic case, earlier floppy disks were 5-1/4' or 8' and contained within a cardboard cover.
 40. (en) Magnetic medium for data storage; see floppy disk and hard disk.
 41. (en) Magnetic storage medium A disk is round and flat and functions a bit like a cassette tape does - by permanently storing files and information that you can use or play back later.
 42. (en) This spelling refers to any disk-based storage media, such as your computer's hard drive, a floppy-disk, and other storage media like Syquest or Zip cartridges.
 43. (en) Circular metal platter or mylar diskette with magnetic material on both sides that stores programs and data Disks are rotated continuously so that read/write heads mounted on movable or fixed arms can read or write programs or data to and from the disk See also floppy disk, hard disk.
 44. (en) When referring to the sun, it is the visible hemisphere.
 45. (en) Discus.
 46. (en) Flat circular plate something with a round shape like a flat circular plate.
 47. (en) Flat circular plate.
 48. (en) Sound recording consisting of a disc with continuous grooves; formerly used to reproduce music by rotating while a phonograph needle tracked in the grooves.
 49. (en) Memory device consisting of a flat disk covered with a magnetic coating on which information is stored.
 50. (en) Draw a harrow over.
 51. (en) 1) A round flat object coated with material that can be magnetized in a similar manner to tape 2) Any round flat object capable of storing audio signals or digital data, including phonograph records and compact discs.
 52. (al) Diskus
 53. (fr) Disque
 54. Disk, plak (gramafon)

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013