NND Sözlük

Ana Sayfa > argon gazı nedir, argon gazı ne demek (argon gazı nnd)

argon gazı nedir, argon gazı ne demek?

argon gazı

 1. Sekiz dış elementi olan asal bir gaz.
 2. (en) Argon.
 3. (fr) Argon

argon   US UK (nedir ne demek)

 1. Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada % 1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element (simgesi Ar).
 2. A. A. 39.95, A. S. 18 olan asal gaz elementi.
 3. (en) Argon.
 4. (en) Substance regarded as an element, contained in the atmosphere and remarkable for its chemical inertness.
 5. (en) It has a characteristic spectrum.
 6. (en) No compounds of it are known, but there is physical evidence that its molecule is monatomic.
 7. (en) Colorless, odorless inert gas sometimes used in the spaces between the panes in energy efficient windows This gas is used because it will transfer less heat than air Therefore, it provides additional protection against conduction and convection of heat over conventional double -pane windows.
 8. (en) Colorless, odorless, non-toxic gas used to fill the airspace between panes of Insulating Glass The addition of argon greatly increases the thermal performance of a window by minimizing heat transfer.
 9. (en) Argon is a natural element that comes in a gaseous form It will not react with other elements so it makes a good air-replacement insulator for use in experiments Small amounts of argon exist in the Earth's atmosphere.
 10. (en) An inert gas typically used in deposition systems.
 11. (en) An inert, nontoxic gas used in insulating windows to reduce heat transfer.
 12. (en) Gas and air constituent used to fill insulating units to increase thermal performance in windows.
 13. (en) An inert gas that makes up less than one percent of air.
 14. (en) Symbol, A; at.
 15. (en) Colorless, odorless element Uses include shield in arc welding, furnace brazing, electric and specialized light bulbs and for use in geiger-counting tubes, and lasers Hazard: May cause dizziness and drowsiness and rapid suffocation In liquid form, is extremely cold and may cause frostbite.
 16. (en) Nontoxic gas that is heavier than air, therefore it reduces the transfer of heat and cold It also reduces noise.
 17. (en) An inert gas used in incandescent and fluorescent lamps Inincandescent lamps it helps to retard evaporation of tungsten filament.
 18. (en) Dense gas generally used to insulate drysuit diving Not for breathing purposes.
 19. (en) Gas which, when mixed with mercury, is used in fluorescent lamps and neon tubes In neon tubes, the combination of gases creates a blue color In a neon tube by itself, argon is a pale lavender.
 20. Argon.
 21. Argon

gaz (nedir ne demek)

 1. Tül.
 2. Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde.
 3. Yağı, petrol
  Örnek: Aklıma geldi, kilerden bir teneke gaz çıkarttım. A. Gündüz
 4. Sindirim borusunda, ağızdan yutulan hava ile mayalanma sonucu oluşan uçucu maddelerin karışması.
 5. Lambası
  Örnek: Gözümü açtım ki gazlardan ikisi de sönmüş. A. Rasim
 6. Doğal gaz.
 7. Gaz yağı, petrol
 8. Gaz lambası
 9. Bk. uçun
 10. Bir özdeğin moleküllerinin özgürce ötelenme devinimi yapabildikleri, sınır yüzeyi olmayan evre.
 11. Bir özdeğin moleküllerinin özgürce ötelenme devinimi yapabildikleri, sınır yüzeyi olmayan evre.
 12. (en) Gas.
 13. (en) Gaseous.
 14. (en) Fuel gas.
 15. (en) Exhalation.
 16. (en) Aero-.
 17. (en) Fume.
 18. (en) Kerosene.
 19. (en) Flatulence.
 20. (en) Wind.
 21. (en) İlluminating oil.
 22. (en) Vapor.
 23. (en) Vapour.
 24. (en) Aeriform.
 25. (en) Gauze.
 26. (en) Public-Utility company.
 27. (en) Exhale.
 28. (al) Gas
 29. (fr) Gaz

uçun (nedir ne demek)

 1. Bayrağın uçkurluk karşısındaki kenarı.
 2. Özdecikleri ya da öğecikleri erkince devinebilen ve bulunduğu oylumu tam olarak dolduran özdek halleri.
 3. Özdecikleri ya da öğecikleri erkince devinebilen ve bulunduğu oylumu tam olarak dolduran özdek halleri.
 4. (en) Gas.
 5. (al) Gas
 6. (fr) Gaz

sekiz (nedir ne demek)

 1. Yediden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
 3. Yediden bir artık.
 4. (en) Octa-.
 5. (en) Eight.
 6. (en) Octo-.

dış (nedir ne demek)

 1. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
  Örnek: Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar. A. Haşim
 2. Bir konunun kapsamına girmeyen şey.
 3. Görülen, içte bulunmayan yüzey.
 4. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.
 5. Bireyin ötesinde bir varlığı olan.
 6. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan.
 7. Yabancı ülkelerle ilgili.
 8. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.
 9. Açık havada geçen görünçlüklerin yer aldığı çekim; bu anlamda, kapalı bir yerde çevrilse bile, görüntüleri açık havayı, işlikdışını gösteren çekim için de kullanılır
 10. Açık havada çevrilmiş çekim. İç'in karşıtı.
 11. (en) Exterior (shot).
 12. (en) Outer.
 13. (en) Outside.
 14. (en) External.
 15. (en) Exterior.
 16. (en) Outward.
 17. (en) Foreign.
 18. (en) Extrinsic.
 19. (en) Offshore.
 20. (en) Salient.
 21. (en) Superficial.
 22. (en) Without.
 23. (en) Ecto-.
 24. (en) Exo-.
 25. (al) Aussenaufnähme
 26. (fr) Extérieur, plein air

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011