NND Sözlük

Ana Sayfa > araştırma aşamaları nedir, araştırma aşamaları ne demek (araştırma aşamaları nnd)

araştırma aşamaları nedir, araştırma aşamaları ne demek?

araştırma aşamaları

 1. Bir alan araştırmasında izlenen varsayım, tasarımlama, açıklama, örnekleme, gözlem aracını taslaklarına, oluşturma, öndeneme, gözlemci takımı yetiştirme, uygulama, denetleme, sınama, niceleme, işleme, çözümleme, yazımlama gibi belli başlı,süreçler.
 2. (en) Steps in survey research.

araştırma (nedir ne demek)

 1. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.
 2. Araştırmak işi, taharri.
 3. Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan düzenli çalışma.
 4. (en) Research.
 5. (en) Exploratory.
 6. (en) Explorative.
 7. (en) İnquisitional.
 8. (en) İnquisitorial.
 9. (en) İnvestigative.
 10. (en) İnquiries.
 11. (en) Exploration.
 12. (en) Search.
 13. (en) Study.
 14. (en) Review.
 15. (en) İnquiry.
 16. (en) Ascertainment.
 17. (en) Checkback.
 18. (en) Checkover.
 19. (en) Checkup.
 20. (en) Discourse.
 21. (en) Disquisition.
 22. (en) İnvestigation.
 23. (en) Probe.
 24. (en) Pursuit.
 25. (en) Scrutiny.
 26. (en) Hunting.
 27. (en) İnquisition.
 28. (en) Paper.
 29. (en) Quest.
 30. (en) Rummage.
 31. (en) Switching.
 32. (en) Thesis.

aşama (nedir ne demek)

 1. Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye.
 2. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale.
 3. Evre.
 4. Yargılıkların görev bakımından ayrıldıkları basamakların her biri.
 5. Bayrak yarışlarına katılan takımların her bir koşucusuna düşen uzaklık.
 6. Yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri.
 7. (en) Degree, grade.
 8. (en) Stage.
 9. (en) Half-Way house.
 10. (en) Degree.
 11. (en) Grade.
 12. (en) Rank.
 13. (en) Phase.
 14. (en) Tier.
 15. (en) İnstance.
 16. (en) Cycle.
 17. (en) Estate.
 18. (en) Gradation.
 19. (en) Pitch.
 20. (en) Process.
 21. (en) Strand.
 22. (en) Stage evre.
 23. (en) Merhale.
 24. (en) Rank rütbe.
 25. (en) Mertebe.
 26. (en) Milestone.
 27. (en) Functional grade.
 28. (en) Nadir.
 29. (al) Vorgabe
 30. (fr) Defré
 31. (fr) Étape

alan (nedir ne demek)

 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
 3. Yüz ölçümü.
 4. Bir çalışma çevresi
  Örnek: Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır. N. Ataç
 5. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.
 6. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
 7. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.
 8. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
 9. Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü'nün çevresinde uyarılan kendini kuvvet etkisi ile belli eden yönleçsel, doğabilimsel nicelik.
 10. Çerçevenin en üst satırından en alt satırına kadar yatay taramanın tümü.
 11. Açık, düz yer, meydan.
 12. Ova, kır, çayır.
 13. Ufuk.
 14. Ülke alan, fetheden, fatih.
 15. (en) Recipient.
 16. (en) Susceptive.
 17. (en) Space.
 18. (en) Circus.
 19. (en) Course.
 20. (en) Ground.
 21. (en) Land.
 22. (en) Open space.
 23. (en) Court.
 24. (en) Open.
 25. (en) Plaza.
 26. (en) Spread.
 27. (en) Wolfhound.
 28. (en) Area.
 29. (en) Range.
 30. (en) Field.
 31. (en) Arena.
 32. (en) Region.
 33. (en) Sphere.
 34. (en) Ambit.
 35. (en) Compass.
 36. (en) Domain.
 37. (en) Extent.
 38. (en) Maidan.
 39. (en) Pitch.
 40. (en) Reach.
 41. (en) Realm.
 42. (en) Scope.
 43. (en) Theater.
 44. (en) Theatre.
 45. (en) Tract.
 46. (en) Place.
 47. (en) Receiver.
 48. (en) Square.
 49. (en) Pitch saha.
 50. (en) Airfield.
 51. (en) Clearing kayran.
 52. (en) Public square.
 53. (en) Sweep.
 54. (al) Halbbild, Teilbild
 55. (al) Feld
 56. (fr) Demi-Image, trame
 57. (fr) Champ

varsayım (nedir ne demek)

 1. Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış, ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez.
 2. (Lat. Suppositio ile eşanlamlı)(Yun. hypothesis=alta konan, temel, ilke, öndayanak, koşul,varsayım < hypo = alt, altta; thesis = koyum) : 1- (Matematikte ve mantıksal çıkarımlarda) Mantıksal sonuçlar çıkarmak üzere öndayanak olarak öne sürülen önerme ya da önermeler birliği. 2- (Deneysel bilimlerde) Belli bilgilere olanak sağlamak, bağlantıları anlaşılır kılmak, olayları açıklamak üzere geçici olarak konmuş bilimsel öneri; olayları geçici bir açıklama biçimi; ama ancak deneyle yöntemli bir biçimde denetlendikten sonra geçerliliği kabul edilebilir. 3- Düşünmenin temellendirilmesi olarakvarsayım: düşünmenin, herhangi bir konuda ileri sürdüğü bir savı tanıtlamak üzere koyduğu öndayanak. (Bu anlamda Yeni Kantçılardan Cohen ve Natorp'ta düşünmenin temel ilkesi, temel yöntemidir.)
 3. (en) Guess.
 4. (en) Conjecture.
 5. (en) Presumption.
 6. (en) Postulate.
 7. (en) Guesswork.
 8. (en) Hypothesis.
 9. (en) Supposition.
 10. (en) Hypothesis hipotez.
 11. (en) Faraziye.
 12. (en) Assumption.
 13. (fr) Hypothèse
 14. (la) Supposi-Tio

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014