NND Sözlük

Ana Sayfa > antagonist etki nedir, antagonist etki ne demek (antagonist etki nnd)

antagonist etki nedir, antagonist etki ne demek?

antagonist etki

 1. (en) Antagonistic action

antagonist   US UK (nedir ne demek)

 1. Düşmanca.
 2. Karşıt etkin
 3. Karşıt olarak hareket eden; kasların kasılmasında iten ve çeken kasların birbirine karşıt hareketi.
 4. Bir hormonun, nörotransmitterin ya da ilâcın etkisine zıt etki yapan herhangi bir madde.
 5. Karşıt olarak hareket eden, kasların kasılmasında iten ve çeken kasların birbirine karşıt hareketi.
 6. Bir hormon, nörotransmitter veya ilacın etkisine zıt etki yapan herhangi bir madde.
 7. Bir ilacın, hormonun veya nörotransmitterin etkisine zıt etki yapan herhangi bir madde.
 8. Karşıt olarak hareket eden, kasların kasılmasında iten ve çeken kasların bir birine karşıt hareketi.
 9. (en) One who contends with another, especially in combat; an adversary; an opponent.
 10. (en) Muscle which acts in opposition to another; as a flexor, which bends a part, is the antagonist of an extensor, which extends it.
 11. (en) Medicine which opposes the action of another medicine or of a poison when absorbed into the blood or tissues.
 12. (en) Drug or a compound that opposes the physiological effects of another At the receptor level, it is a chemical entity that opposes the receptor- associated responses normally induced by another bioactive agent [IUPAC Medicinal Chemistry] Compare agonist.
 13. (en) An agent or substance that counteracts the action of another.
 14. (en) Muscle that counteracts the agonist, lengthening when the agonist muscle contracts.
 15. (en) Chemical that binds to a receptor and blocks it, producing no response, and preventing agonists from binding, or attaching, to the receptor Antagonists include caffeine and naloxone.
 16. (en) Drug that prevents or reverses the action of another drug.
 17. (en) Substance that tends to nullify the action of another.
 18. (en) Substance that tends to nullify the action of another; in pharmaceutical terms, a drug that binds to a receptor without eliciting a biological response.
 19. (en) Character whose actions work in direct opposition to the protagonist Examples:.
 20. (en) Compound or drug which blocks or inhibits the effects of a neurotransmitter on receptor activation in the post-synaptic cell.
 21. (en) Molecule that makes it more difficult for a post-synaptic cell to be influenced by neurotransmitters.
 22. (en) Molecule that prevents the activation of a receptor See Agonist.
 23. (en) One agent that opposes or fights the action of another For example, insulin lowers the level of glucose in the blood, whereas glucagon raises it; therefore, insulin and glucagon are antagonists.
 24. (en) Biological agent that reduces the number or disease-producing activities of a pathogen.
 25. (en) The major character in opposition to the hero or protagonist of a narrative or drama.
 26. (en) Something opposing or resisting the action of another One of two muscles which pull in nearly opposite directions.
 27. (en) Antagonist.
 28. (en) Antagonistic; opposing; counteracting; as, antagonist schools of philosophy.
 29. (en) Drug that neutralizes or counteracts the effects of another drug a muscle that relaxes while another contracts; 'when bending the elbow the triceps are the antagonist'.
 30. (en) Someone who offers opposition.
 31. (en) Muscle that relaxes while another contracts; 'when bending the elbow the triceps are the antagonist'.
 32. (en) Drug that neutralizes or counteracts the effects of another drug.
 33. (en) Opponent of the protagonist in a drama.
 34. (en) Neutral term for a character who opposes the leading male or female character See hero/heroine and protagonist Close Window.
 35. Muhasım, karşı çIkan, muhalif kimse
 36. Muhalif, karşı çıkan, karşı olan kimse, düşman, hasım, rakip

etki (nedir ne demek)

 1. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
  Örnek: Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor. H. Taner
 2. Bir etken veya bir sebebin sonucu.
 3. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
  Örnek: Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu. T. Buğra
 4. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.
 5. -> Nedenin bağlılaşık kavramı. 1- Nedensellik bağlantısı içinde: a. Bir nedenin sonucu olarak düşünülen olay. b. Bir nedenin doğurduğu gerçek olay. 2- Bir şeyin verdiği izlenim. (Ör.etki yapmak, iyi biretki yapmak.)
 6. (en) Effect.
 7. (en) İnfluence.
 8. (en) Action.
 9. (en) Efficacy.
 10. (en) Efficiency.
 11. (en) Effectiveness.
 12. (en) Forcefulness.
 13. (en) Reflection.
 14. (en) Reflexion.
 15. (en) Bearing.
 16. (en) Clout.
 17. (en) Drag.
 18. (en) Drift.
 19. (en) Force.
 20. (en) Hold.
 21. (en) İmpact.
 22. (en) İmpress.
 23. (en) İmpression.
 24. (en) İmprint.
 25. (en) İncidence.
 26. (en) İnterest.
 27. (en) Jolt.
 28. (en) Leaven.
 29. (en) Penetration.
 30. (en) Point.
 31. (en) Potency.
 32. (en) Pull.
 33. (en) Mark.
 34. (en) Power.
 35. (en) Punch.
 36. (en) Ring.
 37. (en) Sound.
 38. (en) Stress.
 39. (en) Result.
 40. (en) İmportance.
 41. (en) Operation.
 42. (en) Prestige.
 43. (en) Sequence.
 44. (en) Sway.
 45. (en) Sympathy.
 46. (en) Virtue.
 47. (en) Weight.
 48. (al) Effekt, Wirkung
 49. (fr) Effet
 50. (la) Effectus

antagonistic action   US UK (nedir ne demek)

 1. Antagonist etki

antagonistic   US UK (nedir ne demek)

 1. Muhalif, karşŸı olan, düşŸman

action   US UK (nedir ne demek)

 1. Telli çalgılarda, normalden yüksekliği çalım zorluğuna, normalden alçaklığı ise ses kalitesinde azalmaya neden olan, tel ve klavye arası mesafe.
 2. İş, amel, çalışma, meşguliyet, faaliyet, fiil
 3. Hukuk davası
 4. Etki, tesir, kuvvet, nüfuz
 5. Tiyatro bir oyundaki olaylar dizisi
 6. Harekete geçme (asker,makinab.)
 7. Hareket, amel, davranış, çalışma, faaliyet; etki, etkileme; dava; olayların gelişimi, çarpışma; eylem,

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011