NND Sözlük

Ana Sayfa > anjiyotensin nedir, anjiyotensin ne demek (anjiyotensin nnd)

anjiyotensin nedir, anjiyotensin ne demek?

anjiyotensin

 1. Böbreklerden salgılanan renin enziminin, plazma proteinlerinden alfa-2 globulinde bulunan anjiyotensinojen üzerine etkisi sonucu oluşan, güçlü damar daraltıcı etkiye sahip ve merkez

renin   US UK (nedir ne demek)

 1. Böbrekte bulunan jukstaglomerular hücreler tarafından salgılanan ve kan basıncının ayarlanmasında rol oynayan bir proteinaz.
 2. Ekstrasellüler sıvı hacminin azalması, kanda sodyumun azalması veya potasyumun artması sonucu böbreklerde jukstaglomerular hücrelerden salınan, anjiyotensinojeni anjiyotensin I dönüştüren hidrolaz sınıfından bir enzim.
 3. (en) Renin.
 4. Renin

re   US UK (nedir ne demek)

 1. Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses.
 3. Renyum elementinin simgesi.
 4. Lâtince tekrar anlamına gelen ön ek.
 5. Restriksiyon enzimi.
 6. (en) Syllable applied in solmization to the second tone of the diatonic scale of C; in the American system, to the second tone of any diatonic scale.
 7. (en) The syllable naming the second note of any major scale in solmization.
 8. (en) Frigerated Warehouse: A warehouse that is used to store perishable items requiring controlled temperatures.
 9. (en) Prefix signifying back, against, again, anew; as, recline, to lean back; recall, to call back; recede; remove; reclaim, to call out against; repugn, to fight against; recognition, a knowing again; rejoin, to join again; reiterate; reassure.
 10. (en) Combinations containing the prefix re- are readily formed, and are for the most part of obvious signification.
 11. (en) Abr Regarding, about.
 12. (en) Code Reenlistment code.
 13. (en) Reissue.
 14. (en) Regreeting', or 'Hello again'.
 15. (en) The two-character ISO 3166 country code for REUNION.
 16. (en) Religious Education.
 17. (en) Renewable Energy.
 18. (en) Reissue A re-issued or reprinted item Not the original print or pressing.
 19. (en) Chemical symbol for Rhenium.
 20. (en) Restriction enzyme, re.
 21. Reformed Episcopal, Right Ex cellent, Royal Engineers.
 22. Edat dair, hakkında, e ait, meselesinde.
 23. ), (müz.) gamda ikinci nota, re.
 24. Önek geri, geriye doğru: recall retrace
 25. Tekrar, yeniden: readdress, rearm
 26. Prep. filanca, falan, hakkında, dair
 27. Tekrar, yeniden, geri, geriye

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009