NND Sözlük

Ana Sayfa > alkali nedir, alkali ne demek (alkali nnd)

alkali nedir, alkali ne demek?

alkali   US UK

 1. Metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.
 2. Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.
 3. Suda eriyebilen ve hidroksit iyonları oluşturan kimyasal özdek.
 4. Bkz. baz.
 5. Ph değerleri 7.0' den büyük olupasitlerle tuz oluşturabilen ve sulu çözeltileri acı tat veren kimyasal maddelerin genel adı, baz.
 6. Çözündüğü zaman hidroksil iyonları veren, suda eriyen baz bileşik.
 7. (en) Soda ash; caustic soda, caustic potash, etc.
 8. (en) One of a class of caustic bases, such as soda, potash, ammonia, and lithia, whose distinguishing peculiarities are solubility in alcohol and water, uniting with oils and fats to form soap, neutralizing and forming salts with acids, turning to brown several vegetable yellows, and changing reddened litmus to blue.
 9. (en) Base.
 10. (en) In glassmaking, a soluble salt consisting mainly of potassium carbonate or sodium carbonate It is one of the essential ingredients of glass, generally accounting for about 15-20 percent of the batch The alkali is a flux, which reduces the melting point of the major constituent of glass, silica.
 11. (en) In chemistry, a substance capable of forming hydroxyl ions when dissolved in water Alkaline materials may be added to materials to neutralise acids or as an alkaline reserve or buffer for the purpose of counteracting acids which may form in the future While a number of chemicals may be used as alkaline buffers, the most common used in paper conservation are magnesium carbonate or calcium carbonate Alkalis can be neutralised by an acid to form a salt.
 12. (en) Any substance having basic properties In a restricted sense it is applied to the hydroxides of ammonium, lithium, potassium and sodium Alkaline materials in lubricating oils neutralize acids to prevent acidic and corrosive wear in internal combustion engines.
 13. (en) Same as Base A substance which dissolves in water and releases a hydroxyl ion ; it has the ability to neutralize an acid and form a salt Strong alkalis are irritating and may damage tissue.
 14. (en) Chemical that: 1) is usually corrosive to human tissue and must be handled with care; 2) has a pH of more than 7 0; 3) neutralizes acids to form salts; 4) dissociates in water yielding hydroxide ions; 5) turns litmus paper blue; and 6) may also be called a base or caustic Common commercial alkalis are sodium carbonate , caustic soda and caustic potash, lime, lye, waterglass, regular mortar, Portland cement, and bicarbonate of soda See Acid; Base; pH.
 15. (en) Mineral salt found in soil.
 16. (en) Any compound having highly basic properties; i e , one that readily ionizes in aqueous solution to yield OH anions, with a pH above 7 0, and turns litmus paper blue Common commercial alkalis are sodium carbonate , caustic soda and caustic potash, lime, lye, waterglass, regular mortar, portland cement, and bicarbonate of soda.
 17. (en) Soluble hydroxide of a metal substance which can be used to neutralizes acids.
 18. (en) Any strongly basic substance of hydroxide and carbonate, such as soda, potash, etc , that is soluble in water and increases the pH of a solution.
 19. (en) Substance that is the chemical opposite of an acid.
 20. (en) Historically, a compound that neutralizes acids Now known as a base.
 21. (en) An alkaline, or 'basic,' chemical substance such as lime or lye Generally present in fresh cement, concrete, or plaster.
 22. (en) Chemical substance which effectively neutralizes acid material so as to form neutral salts A base The opposite of acid Examples are ammonia and caustic soda.
 23. (en) Molecular or ionic substance that can combine with a proton to produce a new compound A compound having highly basic properties, that readily ionises in aqueous solutions to yield OH anions, with a pH of above.
 24. (en) Alkali.
 25. (en) Alcali.
 26. (en) Soluble mineral matter, other than common salt, contained in soils of natural waters.
 27. (en) Mixture of soluble salts found in arid soils and some bodies of water; detrimental to agriculture.
 28. (en) Any chemical substance that forms soluble soaps with fatty acids Alkalis are also referred to as bases They may cause severe burns to the skin Alkalis turn litmus paper blue and have pH values from 8 to l4.
 29. (en) Also called base - A Class of compounds which will react with an acid to give a salt Alkali is the opposite of acid.
 30. (en) Any of various BASEs, which neutralize ACID to form SALT Bases are important in maintaining the chemical balance in a BIOGAS DIGESTER F - alcali S - alcali.
 31. (en) Soluble mineral salt.
 32. (en) An acid-neutralizing substance.
 33. (en) Any substance that in water solution is bitter, more or less irritating, or caustic to the skin Strong alkalies in solution are corrosive to the skin and mucous membranes.
 34. (en) Soluble mineral salt or a mixture of soluble salts, present in some soils, esp in arid regions, and detrimental to the growing of most crops.
 35. (en) Substance which neutralizes acids; calcium, potassium or sodium.
 36. (en) Any base or hydroxide having the following properties: solubility in water, the power of neutralizing acids, and the property of altering the tint of many coloring matters.
 37. (en) Any chemical substance that forms soluble soaps with fatty acids Alkalis are also referred to as bases They may cause severe burns to the skin Alkalis turn litmus paper blue and have pH values from 8 to 14.
 38. (en) Any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water; 'bases include oxides and hydroxides of metals and ammonia'.
 39. (al) Alkali
 40. (fr) Alcali
 41. Alkali, kalevi
 42. Alkali, baz, alkali metal

baz (nedir ne demek)

 1. Temel, esas.
 2. Taban.
 3. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde, esas.
 4. Bk. taban
 5. Alkali
 6. Nükleotid yapısını oluşturan moleküller.
 7. Herhangi bir şeyin temeli veya en küçük parçası, bileşiğin ana maddesi.
 8. Kimyada tuzun asit olmayan kısmı veya tuzların oluşumu için asitlerle birleşmiş madde veya bir çözeltide hidrojen iyonu (proton) alan madde.
 9. Suda çözündüğünde hidroksil yükünü OH
 10. Alkali.
 11. Suda çözünebilen, çözelti içinde iken ortama hidroksil iyonları veren, pH değerleri 7'nin üzerinde olan ve asitlerle tepkimeye giderek tuz oluşturan maddeler.
 12. (en) Alcali.
 13. (en) Base.
 14. (en) Base Biyo.
 15. (en) Alkali.

amonyum (nedir ne demek)

 1. Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4).
 2. (en) Ammonium, univalent chemical ion (Chemistry).

genel (nedir ne demek)

 1. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 2. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
  Örnek: Genel bir sıralama yapmak gerekirse, denebilir ki, dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir. H. Taner
 3. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 4. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 5. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 6. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 7. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 8. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 9. Bk. evrensel
 10. (en) Exoteric.
 11. (en) Generic.
 12. (en) Grand.
 13. (en) Liberal.
 14. (en) Overhead.
 15. (en) Plenary.
 16. (en) Public.
 17. (en) Broad.
 18. (en) Common.
 19. (en) Collective.
 20. (en) Across-The-Board.
 21. (en) Blanket.
 22. (en) Catholic.
 23. (en) Abstract.
 24. (en) Current.
 25. (en) Popular.
 26. (en) Rife.
 27. (en) Universal.
 28. (en) Global.
 29. (en) Broad / adj.
 30. (en) Overall.
 31. (en) General.
 32. (en) Prevailing.
 33. (en) Prevalent.
 34. (en) Running.
 35. (en) Sweeping.
 36. (en) Widespread.
 37. (en) Pandemic.
 38. (fr) Général
 39. (la) Generalis

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011