NND Sözlük

Ana Sayfa > aktif karlılık oranı nedir, aktif karlılık oranı ne demek (aktif karlılık oranı nnd)

aktif karlılık oranı nedir, aktif karlılık oranı ne demek?

aktif karlılık oranı

 1. Net kârın aktiflere bölünmesiyle hesaplanan birimaktif kârlılık oranı.
 2. (en) Assets return ratio, ROA.

aktif (nedir ne demek)

 1. Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal.
 2. Etkili, etken.
 3. Etken.
 4. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü.
 5. Bilânçonun alacaklı yanı.
 6. Gerçek veya tüzel bir kişinin sahip olduğu maddi değer taşıyan mal ya da gayri maddi haklar. krş. sabit varlıklar, cari varlıklar, reel varlıklar, mali varlık, vadeye göre varlıklar
 7. Bk. etkin
 8. Etkin, işler durumda, etkili.
 9. (en) Active.
 10. (en) Real.
 11. (en) Assets.
 12. (en) Dynamic.
 13. (en) Asset.
 14. (en) Property.

etkin (nedir ne demek)

 1. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif.
 2. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
 3. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).
 4. Tepkileşimlerdeetkinliği önde gelen.
 5. Eylemde bulunan.
 6. Etki yapan. Karşıtı bk. edilgin
 7. (en) Effective.
 8. (en) Forceful.
 9. (en) Effective aktif.
 10. (en) Active.
 11. (en) Operative.
 12. (en) Prepotent.
 13. (en) Ascendant.
 14. (en) Ascendent.
 15. (en) Effectual.
 16. (en) Hard-Core.
 17. (en) Real.
 18. (al) Aktiv, wirksam
 19. (fr) Actif

karlılık (nedir ne demek)

 1. Bir işletme veya yatırım projesinin kâr elde etme kapasitesi veya potansiyeli.
 2. (en) Profitability.
 3. (en) Profitableness.

ora (nedir ne demek)

 1. O yer
  Örnek: Bizimkiler ora senin, bura benim derken bir ulu dağın başına geldiler. Y. Kemal
 2. Kıyı, kenar, çizgi, sınır.Dgr.: anat. ora
 3. (en) That place.
 4. (en) Money of account among the Anglo-Saxons, valued, in the Domesday Book, at twenty pence sterling.
 5. (en) Uw Office of Regional Affairs.
 6. (en) Ucla Office of Research Administration.
 7. (en) Fda's Office of Regulatory Affairs.
 8. (en) Office of Regulatory Affairs; Branch of FDA which is responsible for district offices and therefore also controls the inspections of manufacturers.
 9. (en) Parameter file.
 10. (en) An ORA is an assessment of a customer system provided by Oracle Consulting.

net   US UK (nedir ne demek)

 1. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı, iyi görünen.
 2. İyi duyulan (ses).
 3. Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi
  Örnek: Bin beş yüz net veriyorlardı, vergi, sigorta çıktıktan sonra. H. Taner
 4. Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan
  Örnek: Hayatını didik didik etmek, son beş altı yıllık çizgisini net olarak ortaya çıkarmak istiyordu. T. Buğra
 5. Bk. seçik
 6. (en) Abr ie Internet - A worldwide system of communication networks.
 7. (en) Fabric of twine, thread, or the like, wrought or woven into meshes, and used for catching fish, birds, butterflies, etc.
 8. (en) Anything designed or fitted to entrap or catch; a snare; any device for catching and holding.
 9. (en) Anything wrought or woven in meshes; as, a net for the hair; a mosquito net; a tennis net.
 10. (en) Figure made up of a large number of straight lines or curves, which are connected at certain points and related to each other by some specified law.
 11. (en) To make into a net; to make in the style of network; as, to net silk.
 12. (en) To take in a net; to capture by stratagem or wile.
 13. (en) To inclose or cover with a net; as, to net a tree.
 14. (en) To form network or netting; to knit.
 15. (en) Without spot; pure; shining.
 16. (en) Free from extraneous substances; pure; unadulterated; neat; as, net wine, etc.
 17. (en) Often internet; sometimes any network in general.
 18. (en) An abbreviation for 'network ' In Internet addresses, net indicates a computer network service.
 19. (en) In general 'Net' is a slang abbreviation for 'The Internet ' However, there are some private networks that are not part of the Internet Someone might say that they have information available 'on the Net' even though it is not accessible through the Internet.
 20. (en) Short for Internet.
 21. (en) Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address , they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com It also means that the host computer is most likely located in the United States.
 22. (en) The amount remaining after certain adjustments have been made for debts, deductions or expenses The proceeds from the sale of an investment minus the purchase price, including commissions and other expenses Term used on an invoice to indicate that the full amount is payable.
 23. (en) Informal term for the Internet.
 24. (en) This is a Microsoft operating system platform that incorporates applications, a suite of tools and services and a change in the infrastructure of the company's Web strategy The objective of NET is to bring users into the next generation of the Internet by conquering the deficiencies of the first generation and giving users a more enriched experience in using the Web for both personal and business applications.
 25. (en) An open fabric, which is created by connecting the intersections in a woven, knitted, or crocheted construction to form a mesh-like appearance that won't ravel End-uses include veils, curtains, and fish nets.
 26. (en) Short form of Internet.
 27. (en) Short form for the Internet.
 28. (en) This term is sometimes used as a short form for the Internet.
 29. (en) Net is both a business strategy from Microsoft and its collection of programming support for what are known as Web services, the ability to use the Web rather than your own computer for various services.
 30. (en) This is short for Internet.
 31. (en) The abbreviated version of the word 'Internet ' netiquette - Rules for good manners on the Internet Click here for a guide to netiquette Netscape - The company that developed Netscape Navigator Netscape Communicator - Netscape's suite of Web-related programs, including the Navigator browser, Messenger email program and Composer Web-page creation software network - Multiple computers connected together newsgroup - A group that communicates with each other about shared interests via the Internet These groups' messages are referred to as posts and are administered from a news server.
 32. (en) Common abbreviation of the internet.
 33. (en) An often-used abbreviation for the Internet When not capitalized, refers to any network.
 34. (en) Internet, for short.
 35. (en) Net is a global TLD that was originally intended for entities that concentrated on network and Internet administration Currently, any individual or organization can register a domain name in the net Top Level Domain.
 36. (en) Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com.
 37. (en) Upper-Case when used as a short form of the Internet.
 38. (en) Net is an abbreviation for the term Internet with stands for Interconnected networks.
 39. (en) The top level domain designated for entities and computers that represent part of the Internet's infrastructure Originally intended for use by Network Information Centers , Network Operations Centers , administrative computers and network node computers One of the worldwide top level domains [see also: Top Level Domain].
 40. (en) Microsoft initiative introduced in 2000, with parts of it expected to launch over the next few years Their ultimate goal is to change the Internet by creating an online application-hosting architecture and integrating desktop and handheld devices that use voice and handwriting recognition.
 41. (en) Clean.
 42. (en) Clear.
 43. (en) Compendious.
 44. (en) Decided.
 45. (en) Explicit.
 46. (en) Fair.
 47. (en) İntelligible.
 48. (en) Lucid.
 49. (en) Plain.
 50. (en) Sharp.
 51. (en) Transparent.
 52. (en) Unequivocal.
 53. (-ted,- ting) ağ, şebeke
 54. Tuzak, tel kafes
 55. Hile
 56. Ağ veya tuzağa düşürmek, ağ ile tutmak
 57. Ağ ile örtmek
 58. Ağ örmek
 59. Ağ ile avlamak
 60. (-ted,- ting) safi, halis
 61. Net, kesintisiz
 62. Kazanmak, kar etmek.
 63. Ağ yapmak, ağ ile yakalamak, tuzağa düşürmek, kazanmak, kar etmek

karın (nedir ne demek)

 1. İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
  Örnek: Şuursuz bir acele ile mahmuzlarını atının karnına vurdu. Ö. Seyfettin
 2. Döl yatağı, rahim
 3. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm.
 4. Mide
 5. İç, gönül, akıl, kafa.
 6. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme.
 7. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar.
 8. Bk. mabeyinci
 9. Durağan dalgaların en büyük genlikte kesimi.
 10. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.
 11. Omurgalı canlılarda vucudun sindirim kanalını içine alan, memelilerde ise göğüsten bir diyaframla ayrılmış bölgesi.
 12. Eklem bacaklılarda ve bazı poliketlerde vücudun arka bölgesi, abdomen.
 13. (en) Ventral.
 14. (en) Abdominal.
 15. (en) Abdominal region.
 16. (en) Antinode.
 17. (en) Abdomen.
 18. (en) Belly.
 19. (en) Stomach.
 20. (en) Tummy.
 21. (en) İnside.
 22. (en) Paunch.
 23. (en) Venter.
 24. (al) Schwingungsbauch
 25. (fr) Ventre
 26. (la) Abdomen

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013