NND Sözlük

Ana Sayfa > adil olmak nedir, adil olmak ne demek (adil olmak nnd)

adil olmak nedir, adil olmak ne demek?

adil olmak

 1. (en) Hold the scales even.

adil (nedir ne demek)

 1. Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli.
 2. Doğruluktan ayrılmayan kimse.
 3. Adaletli.
 4. Hakka uygun, haklı.
 5. (en) Clean.
 6. (en) Fair.
 7. (en) İmpartial.
 8. (en) Just.
 9. (en) Righteous.
 10. (en) Scrupulous.
 11. (en) Equitable.
 12. (en) Kosher.
 13. (en) On the level.
 14. (en) Right.

olmak (nedir ne demek)

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  Örnek: En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu. S. F. Abasıyanık
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  Örnek: Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir. T. Buğra
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  Örnek: Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım. S. F. Abasıyanık
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en) Be situated.
 10. (en) Happen.
 11. (en) Become.
 12. (en) Exist.
 13. (en) Occur.
 14. (en) Take place.
 15. (en) Have.
 16. (en) Mature.
 17. (en) Befall.
 18. (en) Come about.
 19. (en) Come off.
 20. (en) Come over.
 21. (en) Eventuate.
 22. (en) Fare.
 23. (en) Go on.
 24. (en) Hatch.
 25. (en) Turn.
 26. (en) Come.
 27. (en) Form.
 28. (en) Grow.
 29. (en) Reign.
 30. (en) Transpire.
 31. (en) To be.
 32. (en) To become.
 33. (en) To exist.
 34. (en) To happen.
 35. (en) To occur.
 36. (en) To take place.
 37. (en) To go no.
 38. (en) To come about.
 39. (en) To transpire.
 40. (en) To get.
 41. (en) To fit.
 42. (en) To be suitable for.
 43. (en) To be present.
 44. (en) To ripen.
 45. (en) To mature.
 46. (en) To catch.
 47. (en) To have.
 48. (en) To undergo.
 49. (en) To be ready/prepared/cooked.
 50. (en) To be done out of sth.
 51. (en) Catch.
 52. (en) To be completed.
 53. (en) To be cooked.
 54. (en) To come into being.
 55. (en) Fall out.
 56. (en) Make.
 57. (en) Originate.
 58. (en) Prove.
 59. (en) Stand.
 60. (en) To go under the styles of.
 61. (en) To go through accounts.
 62. (en) Turn out.

hold   US UK (nedir ne demek)

 1. Tutmak
 2. Bırakmamak, zapt etmek
 3. İçine almak, istiap etmek
 4. Alıkoymak, salıvermemek, durdurmak
 5. Sahip olmak, malik olmak, elinde tutmak
 6. Devam ettirmek
 7. İnanmak, kabul ve tasdik etmek
 8. Devam etmek, iltizam etmek
 9. Mecbur etmek
 10. Yapışmak
 11. Dayanmak, sabit olmak
 12. Sadık olmak: değişmemek
 13. Devam etmek, arkası kesilmemek, ilerlemek
 14. Doğru kalmak
 15. Durmak
 16. Tutma, tutuş
 17. Tutacak şey veya yer, tutamak
 18. Sığınacak yer, destek, dayanak noktası, istinatgah
 19. Hapishane
 20. Nüfuz, hüküm
 21. Uzatma işareti
 22. Gemi ambarı
 23. Geminin iç tarafı.
 24. Tutmak, kavramak, tıkamak, kaldırmak, el koymak, alıkoymak, gözaltına almak, devam etmek, almak, barındırmak, muhafaza etmek, karara bağlamak, çekmek, dayanmak, sadık kalmak, geçerli olmak, durmak
 25. Dur!

the   US UK (nedir ne demek)

 1. (eski ye) (s.), (z.) bir, o (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 2. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)
 3. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011