NND Sözlük

Ana Sayfa > aşağı nedir, aşağı ne demek (aşağı nnd)

aşağı nedir, aşağı ne demek?

aşağı

  1. Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı.
  2. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri.
  3. Bir yere göre daha alçak yerde bulunan
    Örnek: Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik. A. Gündüz
  4. Bayağı, adi.
  5. Niteliği düşük, kötü.
  6. Daha küçük, daha az.
  7. Değeri daha az.
  8. Aşağıya, yere doğru.
  9. (en) Lower.
  10. (en) İnferior.
  11. (en) Lowly.
  12. (en) Minus.
  13. (en) Hedge.
  14. (en) İnfra.
  15. (en) Down.
  16. (en) Below.
  17. (en) İnfra-.
  18. (en) Hypo-.
  19. (en) Sub-.
  20. (en) Nether.
  21. (en) Downwards.
  22. (en) Mean.
  23. (en) Common.
  24. (en) The lower part.
  25. (en) Downtown.
  26. (en) The space below.
  27. (en) Mediocre.
  28. (en) Menial.
  29. (en) Subordinate.
  30. (en) Vile.

alt   US UK (nedir ne demek)

  1. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı
    Örnek: Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor. Z. O. Saba
  2. Bir nesnenin tabanı
    Örnek: Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı. O. C. Kaygılı
  3. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü.
  4. Bir şeyin yere yakın bölümü.
  5. Kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
    Örnek: Çoluk çocuk akşama kadar güneşin altında anaforculuğun cezasını çektiler. A. Gündüz
  6. Yanan ocağın alevi
    Örnek: Fokurdamaya başlayan çaydanlığın altını kapadı. H. Taner
  7. Sınıflamalarda ikinci derecede olan.
  8. Birkaç şeyden aşağıda olan
    Örnek: Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş. H. Taner
  9. Alt kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
  10. Alanin transaminaz.
  11. (en) Foot.
  12. (en) Humble.
  13. (en) Rump.
  14. (en) The lower part.
  15. (en) Child.
  16. (en) Buttocks.
  17. (en) The higher part of the scale.
  18. (en) See Alto.
  19. (en) The Alternative key on a keyboard.
  20. (en) Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See section Keyboard Input.
  21. (en) Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See section Alt.
  22. (en) Usenet category used for newsgroups on alternative topics.
  23. (en) Angular distance above the horizon.
  24. (en) Refers to a key on the two ends of the spacebar on the keyboard ALT keys are used for keyboard short cuts.
  25. (en) Alanine aminotransferase - a protein which, when found in elevated quantities, generally indiciates liver damage Genotype: Different genotypes of the one virus are similar enough to be regarded as the same type but have some minor differences in their RNA composition These differences may mean the virus reacts differently to our immune response or to drug treatments and natural therapies.
  26. (en) Altitude or Altimeter or Alternate.
  27. (en) Alternative Service Providers.
  28. (en) Type of newsgroup that discusses alternative-type topics The alt groups are not official newsgroups, but lots of people read them anyway.
  29. (en) Automated Loop Test System The operations system that provides a single comprehensive automated test system for testing international customer POTS lines.
  30. (en) The [ALT] key on the keyboard is used in conjunction with other keys and mouse actions to perform various commands and functions.
  31. (en) The ALTernate key on the keyboard, used to access alternate characters or modify mouse actions You can move a polygon after selecting it, for example, by holding down the Left Mouse Button and the ALT key simultaneously.
  32. (en) Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See section Kinds of User Input.
  33. (en) Alternative Text, displayed in place of an image during download and by none graphical browsers to decribe the image This is a required attribute for all images.
  34. (en) Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See User Input.
  35. (en) Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- Alt.
  36. (en) Alanine aminotransferase, a protein which, when found in the blood in elevated quantities, generally indicates liver dysfunction.
  37. (en) Alternate.
  38. (en) An alternative label Used in an HTML tag for the benefit of people using nongraphical browsers, or for people using a browser with graphics turned off.
  39. (en) Special key on most computer keyboards that allows users to access alternate features and keyboard 'hotkeys' Alt is almost always used in conjunction with another key, such as 'F4' or 'Ctrl'.
  40. (en) Alt stands for Alternative, one of the categories of Usenet newsgroups.
  41. (en) Alanine aminotransferase - a liver enzyme The ALT test determines the level of this enzyme in the blood Blood donors who show a high level of ALT may be at increased risk of transmitting Hepatitis.
  42. (en) Ancient , anciently , antiquarian , auld , old , oldly.
  43. (en) Subaltern.
  44. (en) Subordinate.
  45. (en) Buttom.
  46. (en) Underneath.
  47. (en) Underside.
  48. (en) Base.
  49. (en) Lower.
  50. (en) Nether.
  51. (en) İnfra.
  52. (en) Under.
  53. (en) İnferior.
  54. (en) Alanine transaminase.
  55. (en) Lower part.
  56. (en) Bottom.
  57. (en) İnfra-.
  58. (en) Sub-.
  59. Alt, en ince ses portesinin üstünde bulunan nota veya ses (Müzik)

bölüm (nedir ne demek)

  1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
    Örnek: Asıl yalıya bitişik bir binada, belki de eski selamlık bölümünde idiler. R. H. Karay
  2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
  3. Çağ, devir
    Örnek: O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar. Y. Z. Ortaç
  4. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
  5. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
  6. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.
  7. Bir kamu kurumunun tüm görevlerini parça parça yapan iş yerlerinin ayrı ayrı her birinin adı.
  8. Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük.
  9. Bk. ayrım
  10. Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Divizyo.
  11. Yazmaların kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri.
  12. Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında şubelerin bir araya gelmesinden oluşan grup, divizyo.
  13. (en) Section.
  14. (en) Branch.
  15. (en) Breakup.
  16. (en) Contingent.
  17. (en) Block.
  18. (en) Book.
  19. (en) Catch.
  20. (en) İnstal l ment.
  21. (en) Office.
  22. (en) Chapter.
  23. (en) Part.
  24. (en) Category.
  25. (en) Division.
  26. (en) Class.
  27. (en) Department.
  28. (en) İnstalment.
  29. (en) İnstallment.
  30. (en) Cantle.
  31. (en) Compartment.
  32. (en) Desk.
  33. (en) Episode.
  34. (en) Fraction.
  35. (en) Fragment.
  36. (en) Portion.
  37. (en) Segment.
  38. (en) Septum.
  39. (en) Sequence.
  40. (en) Side.
  41. (en) Squad.
  42. (en) Movement.
  43. (en) Passage.
  44. (en) Proportion.
  45. (en) Quotient.
  46. (en) Segmentation.
  47. (en) Paying department.
  48. (en) Piece.
  49. (en) Repartition.
  50. (en) Rubric.
  51. (al) Tv
  52. (fr) Partie, épisode
  53. (fr) Division
  54. (fr) Local, bureau d'une administration
  55. (la) Dividere: bölmek
  56. (la) Divisio

reklamlarBunları Kaçırmayın

  • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
  • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
  • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014