NND Sözlük

Ana Sayfa > Enterobacteriaceae nedir, Enterobacteriaceae ne demek (Enterobacteriaceae nnd)

Enterobacteriaceae nedir, Enterobacteriaceae ne demek?

Enterobacteriaceae

 1. Enterik gram negatif, fakültatif anaerop, insan ve hayvanların bağırsak florasında bulunan, Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Providencia, Yersinia, Citrobacter cinsi bakterileri kapsayan çomak biçimli bir bakteri ailesi.
 2. (la) Enterobacteriaceae

enterik (nedir ne demek)

 1. Bağırsakla ilişkili olan
 2. Bağırsak veya bağırsaklarla ilgili.
 3. (en) Enteric.

gram   US UK (nedir ne demek)

 1. Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.
 2. 1850-1916. Jorden PedersenGram, Danimarka matematikçisi. Çalışma alanları analiz ve sayılar teorisidir.
 3. Spektrogramda olduğu gibi, mekanik bir kaydı belirten son ek.
 4. (en) Unit of weight in the metric system An ounce equals 28 grams In some meal plans for people with diabetes, the suggested amounts of food are given in grams.
 5. (en) Gram.
 6. (en) Suffix indicating something drawn or written, a drawing, writing; as, monogram, telegram, chronogram.
 7. (en) The East Indian name of the chick- pea and its seeds; also, other similar seeds there used for food.
 8. (en) The unit of weight in the metric system.
 9. (en) It was intended to be exactly, and is very nearly, equivalent to the weight in a vacuum of one cubic centimeter of pure water at its maximum density.
 10. (en) See Grain,,.
 11. (en) Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them.
 12. (en) Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them a metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram.
 13. (en) Metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram.
 14. (en) The standard of mass in the metric system.
 15. (en) Unit of mass and weight in the metric system; the weight of one cubic centimeter of water at standard conditions; 28 35 grams equal one ounce; 45 36 grams equal one pound.
 16. (en) The basic unit of mass in the metric system A penny weighs roughly 2 5 grams.
 17. (en) Unit of weight in the metric system There are 28 grams in 1 ounce In some diet plans for people with diabetes, the suggested amounts of food are given in grams.
 18. (en) Measure of weight equal to 15 432 grams.
 19. (en) The basic unit of mass in the metric system.
 20. (en) The basic unit of weight of the metric system, originally intended to be the weight of 1 cubic centimeter of water a 4 DegC.
 21. (en) In metric units the weight of one cubic centimeter of water at 20 degrees Celsius and 1 atm.
 22. (en) Unit of measurement in the metric system The gram measures mass, and is about the weight of a cubic centimeter of water.
 23. (en) Metric unit of mass weight One U S ounce is about 28 grams and one pound is 454 grams.
 24. (en) Metric unit of mass One U S ounce equals 28 4 grams; one U S pound equals 454 grams There are 1000 milligrams in one gram.
 25. (en) Metric unit of weight One ounce equals 28 4 grams.
 26. (en) Metric measure of mass used for small objects -- 'A MacTruckie's hamburger weighs 115 grams.
 27. (en) Measurement of weight equal to about 1/28th of an ounce.
 28. (en) This is how tea is sold around the world Two grams is the standard measure to make one cup of tea.
 29. (en) Metric unit of weight There are 31 10 grams in a troy ounce.
 30. (en) Frief , grief , sorrow.
 31. (en) Electroencephalogram.
 32. (en) Metric unit of weight; 1 ounce is about 28 grams.
 33. (en) The basic unit of weight of the metric system, originally intended to be the weight of one cubic centimeter of water at 4oC.
 34. Grammar, grammatical.
 35. Gramme (i.) gram.
 36. Hindistan'a mahsus bir çeşit nohut
 37. Bir çeşit fasülye.
 38. Nohut, bir tür fasulye

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009