NND Sözlük

Ana Sayfa > üst karakter tuşu nedir, üst karakter tuşu ne demek (üst karakter tuşu nnd)

üst karakter tuşu nedir, üst karakter tuşu ne demek?

üst karakter tuşu

 1. (en) Shift key.

üst (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı
  Örnek: Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor. H. E. Adıvar
 2. Bir şeyin görülen yanı, yüzü
  Örnek: Bu sefer taşın üstünden inip yere oturdu. M. Ş. Esendal
 3. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
  Örnek: Ağzında lokmayı birdenbire yutmaya kıyamıyor, dilinin üstünde gezdiriyordu. Ö. Seyfettin
 4. Giyecek, giysi.
 5. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk.
 6. Vücut, beden.
 7. Artan, geriye kalan bölüm
  Örnek: Bir liranın üstü olarak uşağın getirdiği yetmiş beş kuruşu masanın üstünden kaldırmaz. A. Ş. Hisar
 8. İlgilenilen, üzerinde durulan konu.
 9. Bir niceliğin sağüst köşesine, kaçıncı kuvvete yükseltileceğini göstermek için yazılan sayı.
 10. (en) Exponent.
 11. (en) Covering.
 12. (en) Surface.
 13. (en) High.
 14. (en) Senior.
 15. (en) Superior.
 16. (en) Upper.
 17. (en) Parent.
 18. (en) Powers.
 19. (en) Face.
 20. (en) İmmediate manager.
 21. (en) İmmediate superior.
 22. (en) Superordinate.
 23. (al) Exponent
 24. (fr) Exposant

karakter (nedir ne demek)

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
  Örnek: Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır. R. H. Karay
 4. Üstün, manevi özellik
 5. Basımda harf türü.
 6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 8. Bk. ayrıtlık
 9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.
 11. Bk. damga
 12. (en) Character, trait.
 13. (en) Character.
 14. (en) Personality.
 15. (en) Constitution.
 16. (en) Fiber.
 17. (en) Fibre.
 18. (en) Form.
 19. (en) Persona.
 20. (en) Personage.
 21. (en) Self.
 22. (en) Strain.
 23. (en) Complexion.
 24. (en) Disposition.
 25. (en) Stamp.
 26. (en) Trait.
 27. (en) Disposition özyapı.
 28. (en) Ira.
 29. (en) Seciye.
 30. (en) Kidney.
 31. (en) Magisterial character.
 32. (en) Mentality.
 33. (fr) Caractère
 34. (la) Character: işaret koyma aleti

ayrıtlık (nedir ne demek)

 1. Bir olay ya da bireyin ayırıcı özellikleri toplamı.
 2. (en) Character.

tuş (nedir ne demek)

 1. Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
  Örnek: Piyanonun tuşlarından, kemanın tellerinden uçan sesler, insana, insan olmanın mutluluğunu tattırır. Y. Z. Ortaç
 2. Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş biçimi.
 3. Eskrimde kılıcın ucunun karşı oyuncunun göğüs ve karın bölgesini koruyan özel giysinin bir bölümüne değmesi.
 4. Güreşte oyun sırasında iki omzun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgi.
 5. Oyun sırasında iki omzun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgi.
 6. Bk. düğme
 7. (en) Key.
 8. (en) Push-Button.
 9. (en) Touch.
 10. (en) Digital.
 11. (en) Fall.
 12. (en) Keyboard.

shift key   US UK (nedir ne demek)

 1. Shift tusu

shift   US UK (nedir ne demek)

 1. Değişme
 2. Değişilen şey
 3. Tedbir, son çare
 4. Hile
 5. Çuval elbise
 6. Vardiya, nöbet
 7. Şanjman.
 8. Yer değiştirmek
 9. Değiştirmek, değişmek
 10. Vites değiştirmek
 11. Uydurmak, idare etmek, shift for oneself kendini geçindirmek
 12. Değiştirmek, değişmek, yön değiştirmek, vites değiştirmek, lafı çevirmek, kaçamak cevap vermek, yerini değiştirmek, yüklemek, tıkınmak, devirmek (içki), başından savmak

key   US UK (nedir ne demek)

 1. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanının padişahlarına verilen unvan.
 2. Kıyı boyunca uzanan alçak mercandan ada.
 3. Kilitlemek, girmek [bilg.], akort etmek, uydurmak
 4. Kilitlemek
 5. Mak
 6. Anahtar, açar, açkı
 7. Kurgu
 8. Çözümyolu
 9. Cevap cetveli, şifre cetveli
 10. Yazı makinalarında tuş
 11. Maniple, telgraf maniplesi
 12. Müz

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012